Doktorand i byggproduktion och teknik – Digital tvilling för hållbar förvaltning, forskarskolan Creaternity

Ref 584-2021

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Creaternity är en tvärvetenskaplig forskningssatsning för att uppnå omställning mot ett hållbart samhälle. Creaternitys forskarskola spänner över många olika ämnesområden på Luleå tekniska universitet för att skapa helhetssyn för att kunna tackla hållbarhetsutmaningarna. Forskarskolan omfattar kurser och andra aktiviteter som ska ge doktoranderna kunskap och verktyg för att kunna avgöra hur jordens resurser används och återanvänds på bästa sätt.

Det finns nu ett behov att förstärka vår forskargrupp, Byggproduktion och teknik. Med en ny doktorand ska vi bygga kunskap om hur digitala tvillingar kan skapa en långsiktig och hållbar utveckling för förvaltning med hjälp av sensorbaserade system för en cirkulär ekonomi och med ny teknik för olika typer av fastighetsbestånd. Fokus för forskningsprojektet är hur sensorbaserade system kan bidra till en cirkulär ekonomi med ny teknik för användning och underlätta förvaltningen av byggnader.

Forskargruppen Byggproduktion och teknik vid avdelningen Industriellt och hållbart byggande bedriver forskning och utbildning inom byggprocessen – från tidig planering och projektering via byggande till förvaltning. Våra kärnkompetenser finns inom management och automation av byggprocessen samt inom industriella bygg- och produktionssystem. Avdelningen är ledande i Sverige inom sitt kärnområde och har omkring 30 anställda. Forskningen är tillämpad och utgår från aktuella frågeställningar i nära samarbete med bygg, fastighets- och anläggningssektorns intressenter; företag och andra organisationer.

Då vi strävar efter ökad jämställdhet ser vi gärna kvinnliga sökande till den aktuella anställningen och välkomnar nyutexaminerade sökande så väl som sökande med mångårig erfarenhet inom arbetslivet.

ÄMNESBESKRIVNING
Byggproduktion och teknik omfattar tekniska lösningar, verktyg, metoder och organisation för planering, informationshantering och styrning av en hållbar och integrerad industriell byggprocess med därtill kopplade affärsprocesser.

PROJEKTBESKRIVNING
Inom Creaternity, som är ett av Luleå tekniska universitets nya framtidsområden, kommer projektet, att tillsammans med den statliga fastighetsförvaltaren Akademiska Hus, ge förståelse och utöka kunskapen om hur sensor-baserad data tillsammans med simulerad processdata kan bidra för en långsiktig hållbar förvaltning. Doktorandprojektet är inriktat mot att identifiera, följa upp och utvärdera brukares och fastighetsförvaltares behov för komfort, miljömässiga och ekonomiska effekter utifrån ett livscykelperspektiv. Projektets första etapp kommer att omfatta fördjupningar kring data-strukturer för byggnadens livscykel- och informations-standarder, liksom analyser och simuleringar av olika verksamhetsprocesser och uppmätta datamaterial i fallstudier.

I den andra etappen utvecklas kunskapen om kombinerade datakällor för brukande och förvaltning som kan användas som underlag till att utveckla metoder som stödjer transformationen av information längs livscykeln av en byggnad. Som primär kontext för fallstudier används Luleå tekniska universitets Campus-byggnader med en början på befintligt byggnads-bestånd. Då ett nytt hus på Campus ska byggas kommer påföljande studier att analyser möjlighet för utökade sensor-baserade system att kopplas till byggnaden. Analyserna kommer därför att beakta de särskilda förutsättningar och önskemål med avseende på informationsstrukturer och informationsstandarder samt standarder för en byggnads livscykel.

Doktorandprojektet genomförs i samverkan mellan Luleå tekniska universitet, Akademiska Hus såsom fastighetsägare och med tillhörande projektörer, samt andra relevanta aktörer för hållbar projektering och förvaltning.

ARBETSUPPGIFTER
Som doktorand arbetar du med doktorsexamen som slutmål efter motsvarande fyra års forskarutbildning på heltid. Forskarutbildningen innefattar såväl träning i vetenskapligt arbete som genomförande av forskarutbildningskurser med relevans för forskningsområdet. I arbetsuppgifterna ingår även institutionstjänstgöring i form av undervisning och visst administrativt arbete till maximal omfattning av 20 % av heltid. Arbetet som doktorand innebär stora möjligheter att själv definiera och planera sina dagliga arbetsuppgifter och hur de ska genomföras i dialog med olika parter.

Placeringsort är Luleå. Arbetet innebär resor och kortare vistelser på annan ort.

KVALIFIKATIONER
För behörighet krävs civilingenjörsexamen (eller motsvarande grundläggande behörighetskrav, (högskoleförordning 7 kap 39 §)) inom Datateknik, Arkitektur, Samhällsbyggnad eller Väg och Vatten. Då forskningsarbetet är mycket kommunikativt kräver vi att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

Kvalificerande är:

  • kunskaper och färdigheter inom programmering och datorsystem,
  • kunskaper och färdigheter inom digitalisering av byggnadsprocesser,
  • förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.

Meriterande är:

  • kunskaper och färdigheter inom mobila och distribuerade datorsystem,
  • kunskaper och färdigheter inom projektering eller drift/förvaltning av byggnader,
  • goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se: Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

INFORMATION
Tidsbegränsad heltidsanställning under fyra år (upp till maximalt fem år). Institutionstjänstgöring bestående av administration och/eller undervisning upp till maximalt 20 % av heltid kan tillkomma. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Biträdande professor Gustav Jansson, 0920-49 1835, gustav.jansson@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, lars.frisk@ltu.se.

ANSÖKAN
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 584-2021
Sista ansökningsdag: 30 april 2021


Företag

Luleå Tekniska Universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2021-04-30


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Studentambassadör, timanställd vid behov

Luleå Tekniska Universitet
Luleå, Norrbottens län Publicerad: 2020-11-10


Företag

Luleå Tekniska Universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2021-04-30


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig