Overingeniør innen vitenskapelig databehandling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Nærmere opplysninger om NMBU finnes p www.nmbu.no

Om stillingen

Ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) er det ledig en fast 100% stilling som overingeniør innen vitenskapelig databehandling.

REALTEK er i sterk vekst og med snart 1500 studenter er det blant NMBUs største fakulteter. Vi satser tungt på datadrevet forskning og undervisning, og har nyetablerte studieprogrammer innen robotikk og datavitenskap. Fakultet har som strategisk mål å integrere moderne vitenskapelig databehandling i forsking og undervisning på tvers av fakultetets fagområder.

For å nå våre mål, trenger vi deg som er engasjert og kan yte kompetent teknisk støtte innen vitenskapelig databehandling. Du vil skal bidra til å utvikle, tilrettelegge og drifte fagspesifikke tekniske løsninger for undervisning og brukerstøtte. Du skal styrke rutiner for datahåndtering og vil bistå forskere ved fakultetet med å samle inn, behandle, arkivere og dele data.

Stillingen inngår i REALTEKs tekniske stab. NMBU ønsker flere kvinner i datafaglige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle, tilrettelegge og drifte fagspesifikke tekniske løsninger for undervisning. Denne innebærer også brukerstøtte og opplæring av ansatte og studenter
 • Utvikle, implementere og drifte systemer for innsamling, behandling, arkivering og deling av forskningsdata, samt utvalg og innfasing av tredjepartsprogramvare til forskningsformål. Dette vil være i samarbeid med forskere, doktorgradsstudenter og masterstudenter
 • Bistå forskere, doktorgrads- og masterstudenter ved utvikling og implementering av datahåndteringsplaner inkludert håndtering av sensitive data og
 • Andre oppgave innenfor vitenskapelig databehandling

Oppgaver kan legges til og stillingens plassering i organisasjonen kan endres.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Mastergrad i et relevant fagområde, fortrinnsvis anvendt informatikk, IKT, eller vitenskapelig databehandling. Relevant realkompetanse kan erstatte mastergrad.
 • Omfattende erfaring innen vitenskapelig databehandling
 • Engelsk og norsk flytende – skriftlig og muntlig

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Programmeringsferdigheter i Python, C++ og shell
 • Erfaring med versjonskontrollsystemer og continuous integration/deployment
 • Erfaring med data management etter FAIR prinsippene
 • Erfaring med behandling av sensitive data

Personlig egenskaper

Personlige egnethet for stillingen vektlegges. Det kreves at du er/har:

 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Engasjert, selvstendig og initiativrik
 • Gode samarbeidsevner

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1087 Overingeniør, ltr 53–67 (NOK 474 500 – 608 200) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved laboratorieleder Andreas Flø, tlf: +47 67231567, e-post: andreas.flo@nmbu.no

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 01.02.2021

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.

Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.


Företag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Spesial- / universitetsbibliotekar innen publikumstjenester, undervisning og internasjonalt samarbeid

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2021-01-13

Systemadministrator datasenter

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2021-01-13

Lærlingplasser ved NMBU fra høsten 2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-05-04

Spesialbibliotekar/universitetsbibliotekar/ rådgiver innen åpen forskning

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2021-01-13

Koordinator for studentinnovasjon - Eik Lab

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-12-18

Postdoktor innen epidemiologi, akvakultur

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2021-01-15

Forskningskonsulent

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-12-18

Vikariat som gartner i Universitetsparken på NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2021-01-15

Spesialbibliotekar/universitetsbibliotekar/rådgiver innen systemforvaltning og digital tjenesteutvikling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2021-01-13