Forskningskonsulent

Om stillingen

Vi har ledig fast heltidsstilling som forskningskonsulent i fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) ved NMBU.

Vi er på jakt etter deg som trives med å yte god service og liker allsidige arbeidsoppgaver. Hos oss vil du få en viktig rolle med å tilrettelegge for forskerutdanning og forskning.

Stillingen skal bidra til å styrke forskningsadministrasjonen ved REALTEK. Du vil samarbeide tett med forskningsrådgiver, økonomiansatte og øvrige i administrasjonen.

Stillingen er nyopprettet. Her kan du være med og sette ditt preg på stillingen, og bidra til bedre service til alle våre forskere og doktorgradsstudenter.

Arbeidsoppgaver

Eksempler på arbeidsoppgaver som vil inngå i stillingen:

 • Bistå i administrasjonen av fakultetets doktorgradsutdanning.
 • Bistå i arbeid med prosjektsøknader.
 • Prosjektadministrasjon.
 • Tilrettelegge for møter, seminarer, forskningskonferanser og gjesteforskeropphold.
 • Registrering og kvalitetssikring av rapportering av vitenskapelig publisering i CRIStin-systemet (lokal superbruker).
 • Kommunikasjon med forskere og kontakt med partnere nasjonalt og internasjonalt.
 • Oppdatering av fakultetets nettsider om forskning.
 • Bistå med annen administrativ støtte ved behov.

For spesielt kvalifiserte søkere kan det være aktuelt å tilsette i seniorkonsulentstilling. Stillingen vil da bli tillagt større ansvar og selvstendige oppgaver spesielt innen støtte til prosjektadministrasjon.

Kompetanse

 • Utdanning fra universitet eller høgskole (minimum bachelor-nivå eller tilsvarende). Annen dokumentert relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet. For stilling som seniorkonsulent kreves det minimum tre års erfaring fra forskningsadministrativt arbeid.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Generelt gode IT-kunnskaper. Det er ønskelig med kjennskap til nettpublisering og SharePoint eller andre samhandlingsverktøy.
 • Det er en fordel med erfaring fra forskingsadministrasjon, relevant prosjektarbeid eller annen relevant offentlig administrasjon. Relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt.

Personlig egenskaper vil bli sterkt vektlagt. Vi søker deg som:

 • Har godt humør
 • Trives med høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver.
 • Er serviceinnstilt og en lagspiller.
 • Evner å håndtere mange ulike oppgaver.
 • Jobber selvstendig, systematisk og strukturert.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1408 Førstekonsulent, lønnsramme LR 21, Ltr. 42 – 58, årslønn kr. 398 800 – kr. 516 400, eller stillingskode 1363 Seniorkonsulent, ltr. 54 – 62, årslønn 482 200 – 555 800, avhengig av kvalifikasjoner

Nærmere opplysninger ved administrasjonssjef Kristine Dehli Høitomt på epost kristine.dehli.hoitomt@nmbu.no

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 20. januar 2021

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.

Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.


Företag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Spesial- / universitetsbibliotekar innen publikumstjenester, undervisning og internasjonalt samarbeid

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2021-01-13

Systemadministrator datasenter

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2021-01-13

Lærlingplasser ved NMBU fra høsten 2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-05-04

Spesialbibliotekar/universitetsbibliotekar/ rådgiver innen åpen forskning

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2021-01-13

Koordinator for studentinnovasjon - Eik Lab

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-12-18

Postdoktor innen epidemiologi, akvakultur

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2021-01-15

Vikariat som gartner i Universitetsparken på NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2021-01-15

Spesialbibliotekar/universitetsbibliotekar/rådgiver innen systemforvaltning og digital tjenesteutvikling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2021-01-13

Overingeniør innen vitenskapelig databehandling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-12-21