Ph.d.-stilling innen bioteknologi og embryo transfer på gris

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert i Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes p www.nmbu.no

Om stillingen

Ved Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse i Sandnes og SEARCH, Institutt for produksjonsdyrmedisin, NMBU Veterinærhøgskolen, er det ledig en stilling som ph.d.-kandidat innen bioteknologi og embryo transfer på gris.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NMBU (Institutt for produksjonsdyrmedisin i Sandnes og Adamstua/Ås), Norsvin, Universitetet i Helsinki og Stavanger Universitetssjukehus.

Kandidaten vil delta i undervisningen ved NMBU Sandnes og Adamstua/ Ås og andre rutineoppgaver ved SEARCH og NMBU Sandnes.

Ph.d.-kandidaten vil nyte godt av et faglig sterkt, internasjonalt nettverk med spisskompetanse på svin og reproduksjon. Kandidaten får anledning til å fordype seg i et høyst interessant og aktuelt fagområde.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten skal jobbe med etablering av teknikken kalt Ovum Pick-Up i tillegg til å evaluere om miljøfaktorer som lys og temperatur spiller inn på purkenes eggkvalitet. Stipendiaten skal delta i planlegging og utføring av forsøk, innsamling av prøvemateriale og data og utføre noe laboratoriearbeid. Øvrige arbeidsoppgaver står listet opp nedenfor:

 • Obduksjon av dyr, patologi og histopatologi (mikroskopi)
 • Laboratoriearbeid (molekylærbiologi)
 • Publisering av vitenskapelige artikler
 • Deltakelse på obligatoriske kurs og internasjonale kongresser
 • Deltakelse i undervisning og andre faglige aktiviteter ved NMBU Sandnes, SEARCH og NMBU Adamstua/Ås

Dette er en 4-årig stipendiatstilling der NMBU finansierer det fjerde året, dette medfører at 25% av stillingen skal tillegges undervisning og rutinearbeid (obduksjon og klinisk tjeneste) ved seksjonen/instituttet.

Det kan bli aktuelt med forskningsopphold ved samarbeidspartnernes institusjoner. Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Nyutdannede veterinærer og veterinærstudenter som fullfører sine studier våren 2020 oppfordres også til å søke.

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se Forskriften for graden ph.d. ved NMBU og programbeskrivelsen for det aktuelle ph.d.- programmet.

Faglige kvalifikasjonskrav

 • Kandidaten må være utdannet veterinær med norsk autorisasjon på ansettelsestidspunktet.
 • Gode språkferdigheter, skriftlig og muntlig, på et skandinavisk språk i tillegg til engelsk.
 • Kandidaten må ha førerkort klasse B.

Det er ønskelig med:

 • Praktisk erfaring fra produksjonsdyr, spesielt gris
 • Forskererfaring innen reproduksjon
 • Kjennskap til bioteknologi

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Evne til tålmodig, nøyaktig og fokusert arbeid
 • Evne til selvstendig og kritisk refleksjon
 • Sterk motivasjon til å gjennomføre en ph.d.-utdanning
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20. Stipendiater innplasseres normalt i ltr. 54 (NOK 479.600). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved (professor) (Snorre Stuen) (seksjonsleder), tlf: +47 (67232910), e-post: snorre.stuen@nmbu.no / førsteamanuensis Marianne O.-Moe (ECPHM diplomate), tlf: +47 67232923, e-post: marianne.oropeza-moe@nmbu.no

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 22.06.2020

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 20/01478 til NMBU, Veterinærhøgskolen, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

NMBU har i dag campus på Ås og i Oslo. Veterinærhøgskolen er i dag på campus Adamstuen i Oslo, men vil når det nye veterinærbygget er ferdigstilt bli samlokalisert med de andre fakultetene i Ås.


Företag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Rådgiver/seniorrådgiver Læringssenteret

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-05-20

Førstekonsulent/rådgiver innen personal og administrasjon

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2020-05-29

Førstekonsulent/rådgiver innen økonomi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2020-05-18

Universitetslektor innen matematikkdidaktikk

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-06-03

Rådgiver/seniorrådgiver innen økonomi og prosjektstyring

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-06-05

Lærlingplasser ved NMBU fra høsten 2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-05-04

Postdoktor innen reproduksjonsbioteknologi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2020-05-29

Overingeniør innen matmikrobiologi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2020-05-27

Universitetslektor innen naturfagdidaktikk med vekt på kjemi og utdanning for bærekraftig utvikling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-06-03

Controller/prosjektøkonom

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-05-22


Företag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig