Doktorand i Elektronik

Mittuniversitetet, Institutionen för elektronikkonstruktion
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Institutionens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc).

Doktorand i Elektronik - Maskininlärning för inbyggda system med låg energiförbrukning

Arbetsuppgifter
Intresset för maskininlärning har de senaste åren fått ökat intresse som ett verktyg för dataanalys och datadriven modellering. Till exempel, för industriella tillämpningar kan det användas för tillståndsövervakning eller för att prediktera fel i maskindelar baserat på sensorinformation. Idag så görs analysen i stor utsträckning centralt vilket innebär att sensorinformationen måste skickas till en plats som inte är densamma som den där sensorinformationen inhämtades. På grund av begränsningar i bandbredd, säkerhetsaspekter och realtidskrav mm, så är det önskvärt att göra dataanalysen så nära sensorerna som möjligt. Det betyder att maskinlärningsalgoritmerna måste exekveras i inbyggda system med begränsade resurser.

Doktorandtjänstens fokus ligger på maskininlärning för inbyggda system med krav på mycket låg energiförbrukning som t.ex. trådlösa sensorer som får sin energiförsörjning från batterier eller energy harvesting. Under dina forskarstudier kommer du att bidra till ökad förståelse i det här området, undersöka metoder för maskininlärning på mikrokontrollers, analysera deras krav på energi och prestanda samt bidra till utveckling av nya och förfinade metoder.

Som doktorand kommer du att ha en viktig roll i forskargruppen i samarbete med andra doktorander och forskare. Dina forskarstudier består av doktorandkurser, eget forskningsarbete samt utveckling av din kompetens genom teoretiskt och experimentellt arbete. Du förväntas ha egen drivkraft för att utveckla din forskningsagenda samt att publicera och presentera dina forskningsresultat. Forskargruppen kommer att bistå med handledning och stöd i din karriärplanering.

Behörighet och bedömningsgrund
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, datateknik eller ämnen nära besläktade med dessa eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande. Det ses som en fördel om du har erfarenhet av maskininlärning och konstruktion av inbyggda system.

Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den handläggningsordning för doktorandanställningar som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och förväntas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde mars 2020 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Claes Mattsson claes.mattson@miun.se, Tefefon, +46 (0)10 142 84 98 och professor Bengt Oelmann, bengt.oelmann@miun.se, telefon, +46 (0)10 142 87 92. Se även STCs hemsida http://www.miun.se/stc.

Ansökan: Ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, angivande av önskat forskningsområde enligt ovan, samt övriga handlingar som önskas åberopas. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 12 februari 2020.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställnings­form
Visstidsanställning längre än 6 månader

Anställningens omfattning
Heltid

Tillträde
mars 2020 eller enligt överenskommelse

Löneform
Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

Antal lediga befattningar
1

Syssel­sättnings­grad
100%

Ort
Sundsvall

Län
Västernorrlands län

Land
Sverige

Referens­nummer
MIUN 2019/2369

Facklig företrädare
Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58

Publicerat
2020-01-15

Sista ansökningsdag
2020-02-12


Företag

Mittuniversitetet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2020-02-12


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Professor i datateknik, inriktning mot Data Science

Mittuniversitetet
Sundsvall, Västernorrlands län Publicerad: 2019-12-13

Postdoktor i Elektronik

Mittuniversitetet
Sundsvall, Västernorrlands län Publicerad: 2020-01-16

Postdoctoral researcher in Electronics

Mittuniversitetet
Sundsvall, Västernorrlands län Publicerad: 2020-01-16

PhD student in Electronics

Mittuniversitetet
Sundsvall, Västernorrlands län Publicerad: 2020-01-15

Professor of Computer Engineering specialising in Data Science

Mittuniversitetet
Sundsvall, Västernorrlands län Publicerad: 2019-12-13