Lars Hiertas professur i statsvetenskap

Ref.nr SU FV-1343-18

vid Statsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-10-15.

Ämne/ämnesbeskrivning
Lars Hiertas professur i statskunskap

Arbetsuppgifter
Forskning, forskningsledning och undervisning i statsvetenskap, samt ledande administrativa uppdrag. I tjänsten ingår egen forskning motsvarande 50 procent.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser i ämnet statsvetenskap som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grund- och avancerad nivå som forskarnivå i ämnet statsvetenskap. Prövningen av pedagogisk

skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning, forskarhandledning, och ledning av forskningsmiljöer.

Särskild vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet, visad genom egen undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Stor vikt fästs vid framgångsrik forskarhandledning visad genom aktiv handledning av minst en forskarstuderande fram till godkänd disputation.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Vikt fästs även vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Meriterande är följande:

  • Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
  • Genomgången forskarhandledarutbildning.

Uppmaning till företrädare för underrepresenterat kön att söka
Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland professorerna ser fakulteten gärna att kvinnor söker anställningen.

Övriga upplysningar
Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och forskarhandledarutbildning, och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, ska genomgå sådana utbildningar under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom två år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Maritta Soininen, tfn 08-16 26 41, mobilnr +46 733403904, maritta.soininen@statsvet.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Nathaniel Morris, tfn 08-16 33 11, nathaniel.morris@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-10-15


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Senior Linuxtekniker

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-10

Doktorand i oorganisk kemi

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-08-14

Linuxtekniker

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-10

Biträdande lektor i atmosfärsvetenskap med inriktning mot luftkvalitet och hälsa

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-14

Universitetslektor i statsvetenskap med inriktning svensk och komparativ politik

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-18

Universitetslektor i psykologi, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-17

Universitetslektor i pedagogik med inriktning organisation och ledarskap

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-27

Universitetslektor i psykologi, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-17

Universitetslektor i ekonomisk historia

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-10

Universitetslektor i specialpedagogik

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-12


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-10-15


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig