187 jobb i "Stockholm"


Professor of Analytical Chemistry

Stockholm University
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-02-13

Doctoral student in transaminase-catalyzed synthesis routes from renewables

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-12-05

Gruppchefer Tillverkning och Beredning till ApoEx Stockholm

ApoEx
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-02-25

Samverkanskoordinator / External relations officer (SciLifeLab)

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-02-21

Kommunikatör och innehållsproducent

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-02-14

Doktorand (licentiat) inom Användarcentrerade Perspektiv på Smarta Elnät

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-02-13

Doktorand inom affinitetsproteomik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-02-13

Doctoral student (licentiate) in User perspectives of smart grids

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-02-13

Doctoral student in Affinity Proteomics

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-02-13

Doktorand inom transaminaskatalyserad syntes från förnyelsebara råvaror

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-12-05