Doktorand inom datalogi med inriktning mot datadidaktik

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskningsarbetet kommer att vara inriktat på målbaserad bedömning av lärande inom datalogi och progression genom utbildningen, såväl inom civilingenjörsutbildningen i datateknik som inom andra ingenjörsutbildningar. Som doktorand kommer du ha möjlighet att själv ha stort inflytande över vilka forskningsfrågor du studerar inom detta område. Du kommer att arbeta tillsammans med Cerise, den datadidaktiska gruppen på avdelningen för teoretisk datalogi, samt forskare och doktorander på institutionen för lärande. Du kommer också att få möjlighet att arbeta med doktorander vid andra universitet. Undervisning ingår i tjänsten till en omfattning av 20 %, vilket gör att totala tiden för doktorandanställningen blir 5 år.

Forskarutbildningsämne: datalogi

Handledning: Huvudhandledare är Viggo Kann, professor i datalogi, och biträdande handledare är Kristina Edström, universitetslektor i ingenjörsutbildningens utveckling.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Möjligheten att utföra studier på nationellt sett stora mängder studenter inom högre utbildning.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här .

Särskild behörighet för denna anställning utgörs av

 • civilingenjörsexamen från civilingenjör-lärarprogrammet eller motsvarande med inriktning mot datateknik eller motsvarande

alternativt

 • civilingenjörsexamen från datateknikprogrammet eller motsvarande och lång erfarenhet som lärarassistent i datalogi både vid lektioner och datorlaborationer.

Examen ska vara klar då anställningen påbörjas.

Dessutom krävs goda färdigheter i svenska i tal och skrift.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Kunskap i pedagogik, ett starkt intresse för pedagogiska frågor och lärarerfarenhet ses som meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida .

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan) . Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform: Okänt
Anställningens omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön enligt kth:s avtal för doktorandlöner
Ort: Stockholm
Referensnummer: J-2021-0833
Publicerat: 2021-04-08
Sista ansökningsdag: 2021-05-03


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Doktorand inom Biomekanik och neuromotoriska funktionsnedsättningar

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-08

Doktorand inom Informationsteori för stokastiska beslutsproblem

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-08

Doktorander inom tillförlitliga, lärande och nätverkade reglersystem

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-08

Doktorand inom Biomekanik och funktionsnedsättningar, med fokus på axeln

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-08

Doktorand inom datadriven konstruktion av nätverkssystem

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-08

Doktorand inom Polymera nanomediciner

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-08

Doktorand inom organisk kemi

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-08

Doktorand inom elektromagnetisk fältteori och elektromagnetiska beräkningar

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-08

Doktorand inom matematik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-03-11

Doktorand inom omkonfigurerbar arkitektur för hårdvarusäkerhet och AI

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-03-11


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig