Koordinator for studentinnovasjon - Eik Lab

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Nærmere opplysninger om NMBU finnes p www.nmbu.no

Om stillingen

Ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) er det ledig 100% stilling som koordinator (rådgiver) fra 1.februar 2021 til og med 30.juni 2023.

Å stimulere og tilrettelegg for studentinnovasjon er et prioritert tiltak ved REALTEK og støtter opp om REALTEKS strategiske plan. Studentinnovasjon er etablert som et prosjekt, formalisert som Eik Lab, og har en varighet på tre år fra sommer 2020. Studentinnovasjon er kommersialisering av studenters egne ideer, basert på kompetanse og erfaring ervervet i studietiden. Med dette får studentene også en mer praktisk tilnærming til utdanningen som tilbys ved fakultetet. Hensikten med studentinnovasjon er ikke bare å skape bedrifter, men å utruste studentene med en innovasjonstankegang som de tar med seg ut i arbeidslivet.

NMBU har et unikt studentinnovasjonsmiljø etablert av studentene. Miljøet er populært og spiller en viktig rolle for å koble studenter og forskere med næringsliv.

Dette har skapt svært gode resultater i form av innovasjoner i næringslivet, oppstartsbedrifter, og ikke minst; etterspurte studenter med bred kompetanse og gode entreprenør- egenskaper.

Studentinnovasjon er og et strategisk viktig virkemiddel for å tilrettelegge for:

 • Mer bærekraftig verdiskapning for oppstartsbedrifter
 • Mer samarbeid med næringslivet
 • Forskerstøttet studentinnovasjonsprosjekter

Stillingen vil i all hovedsak være en støttefunksjon for Eik Lab, og vil ha en viktig rolle i å støtte og kanalisere studenters engasjement og iver. Gjennom Eik Lab vil du bli omgitt av ildsjeler og engasjerte studenter som sørger for at hver dag blir innholdsrik.

Fakultetet har underrepresentasjon av kvinnelige ansatte i tekniske stillinger. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå i å profesjonalisere modellen for studentinnovasjon (eik modellen)
 • Bistå forvaltning av Eik Lab verksteder og laboratorier
 • Forvalte samarbeid med næringsliv, interesseorganisasjoner og virkemiddelapparat.
 • Støtte opp studENT Forny (Forskningsrådets program for studentinnovasjon) søknader og prosjekter.
 • Ansvar for kommunikasjonsarbeidet ved Eik Lab
 • Koordinator i søknadsprosesser i regi av Eik Lab

I samarbeid med fagmiljøene på fakultetet:

 • Bistå i å arrangere workshops og hackethons
 • Hjelpe/bistå studenter med innovasjonsprosjekter og start-ups
 • Bistå i å skape spin-off fra studentprosjekter

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Master i teknologi (sivilingeniør), eller Master i entreprenørskap og innovasjon. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Gode digitale ferdigheter
 • Norsk flytende – skriftlig og muntlig
 • Engelsk flytende – skriftlig og muntlig.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med studentinnovasjon
 • Erfaring med studentveiledning
 • Erfaring med søknadskriving, f.eks DIKU og NFR
 • Gode nettverk i næringsliv og akademia
 • Erfaring med arbeid mot næringsliv, interesseorganisasjoner og virkemiddelapparat (for eksempel Norges forskningsråd, Innovasjon Norge ol)
 • Erfaring med nettverksarbeid (å koble studenter og næringsliv)
 • Erfaring med etablering av start-ups
 • Erfaring med etablering av studentforny - prosjekter

Personlige egenskaper

Personlige egnethet for stillingen vektlegges. Det kreves at du er/har:

 • Praktisk anlagt og serviceorientert
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.
 • Initiativrik og utviklingsorientert
 • Strukturert og har utpregede samarbeidsevner.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver, lønnstrinn 54-62 (kr. 482 200 – 555 800), avhengig av kvalifikasjoner

Nærmere opplysninger ved laboratorieleder Andreas Svarstad Flø, tlf: +47 91175817, epost: Andreas.flo@nmbu.no

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken” Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 01.02.2021

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.

Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.


Företag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Spesial- / universitetsbibliotekar innen publikumstjenester, undervisning og internasjonalt samarbeid

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2021-01-13

Systemadministrator datasenter

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2021-01-13

Lærlingplasser ved NMBU fra høsten 2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-05-04

Spesialbibliotekar/universitetsbibliotekar/ rådgiver innen åpen forskning

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2021-01-13

Postdoktor innen epidemiologi, akvakultur

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2021-01-15

Forskningskonsulent

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-12-18

Vikariat som gartner i Universitetsparken på NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2021-01-15

Spesialbibliotekar/universitetsbibliotekar/rådgiver innen systemforvaltning og digital tjenesteutvikling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2021-01-13

Overingeniør innen vitenskapelig databehandling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-12-21