Universitetslektor i specialpedagogik

Ref.nr SU FV-3879-20

vid Specialpedagogiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-01-11.

Ämnesbeskrivning
Ämnet specialpedagogik vid Stockholms universitet är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde med överbryggande funktion mellan flera vetenskapsområden, som till exempel specialpedagogik, pedagogik, didaktik, barn- och ungdomsvetenskap, psykologi, sociologi och socialt arbete.

Arbetsuppgifter
Undervisning, kursutveckling, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå i specialpedagog- och speciallärarprogram, lärarprogram, masterprogram samt i övrigt kursutbud och uppdragsutbildning. Undervisningen sker i huvudsak på svenska.

Årsarbetstiden ska till 30% ägnas åt forskning och egen kompetensutveckling.
Den sökande förväntas också delta i pedagogiskt och forskningsmässigt utvecklingsarbete, som att till exempel vara ledamot i kommittéer och arbetsgrupper samt medverka i institutionens arbete för att finna extern forskningsfinansiering.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i specialpedagogik, psykologi, pedagogik, didaktik, barn- och ungdomsvetenskap, socialt arbete eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.

Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet, visad genom egen forskning om individuella och/eller samhälleligt grundade variationer i förutsättningarna för utveckling, lärande och socialisation och/eller om riktade åtgärder på detta område och pedagogisk skicklighet, visad genom egen undervisning och handledning.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Stor vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vikt fästs vid erfarenheter som lärare, särskollärare, förskollärare, specialpedagog eller speciallärare.

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar
Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att män söker anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten Diana Berthén, tfn +46 73 4604836, diana.berthen@specped.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Eva Persson, tfn 08-16 31 06, eva.persson@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2021-01-11


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Handläggare (tidsbegränsad anställning)

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-11-20

Postdoktor i astronomi med inrikting mot multi-messenger-astrofysik

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-10-05

Postdoktor i axion-teori och astrofysik

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-10-22

Forskningsassistenter (3 tidsbegränsade anställningar)

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-11-11

Forskare i teoretisk fysik

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-11-02

Forskare i teoretisk fysik

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-09-02

Forskare i teoretisk fysik

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-11-05

Postdoktorer i data science med LSST (2)

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-11-02

Universitetslektor i Osteoarkeologi, inriktning human osteoarkeologi

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-11-19

Postdoktor i smittspridningsmodellering med fokus på Covid-19

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-11-17


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2021-01-11


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig