Doktorand inom Strömningsmekaniska beräkningar för kompressibla flöden

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Teknisk Mekanik

INSPIRE-projektet (INSpiring Pressure gain combustion Integration, Research and Education) syftar till att studera Pressure Gain-förbränningslösningar för effektiv användning av koldioxidneutrala bränslen som tex väte. Detta är ett nytt projekt som beviljats av Europeiska kommissionen vid den senaste utlysningen (2020) av H2020 Marie SkBodowska-Curie Innovative Training Networks.

I INSPIRE är KTH: s uppgift att främja den nuvarande förståelsen av det aerodynamiskt genererade bullret/ljudet i Rotating Detonation Combustion (RDC) -konceptet; att utforska och identifiera bullerdämpningsteknologier vid utgången av munstycket inom detta sammanhang. Så kallade Large Eddy Simulation (LES) beräkningar av avgasflödet för olika RDC-driftsförhållanden, kompletterade med akustiska när- och fjärrfält kommer att användas för att kvantifiera akustiska källor och utstrålat buller för aktuella driftsförhållanden. Bullerdämpningstekniker kommer att föreslås och utvärderas med hjälp av LES-beräkningar.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Docent Mihai Mihaescu.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här .
 • Civilingenjörs- eller masterexamen i teknisk fysik, mekanik, maskinteknik, eller motsvarande.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Andra meriterande kunskaper eller erfarenheter

 • vi ser gärna att du har en stark bakgrund inom beräkningsströmningsmekanik mot kompressibla flöden och programmering (e.g. C++, Python; Matlab)
 • dokumenterad erfarenhet inom tidsberoende CFD med inriktning mot hög-temperatur kompressibla flöden är meriterande
 • den valda kandidaten behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter samt färdigheter inom problemlösning

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen.

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida .

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan) . Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön enligt kth:s avtal för doktorandlöner
Ort: Stockholm
Referensnummer: S-2020-1175
Publicerat: 2020-09-10
Sista ansökningsdag: 2020-10-30


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Postdoc in Philosophy

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-10-01

Amanuensis for the NSE Hacking labb

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-09-30

Senior HPC System Manager at PDC

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-09-24

Postdoc in Network Security

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-09-23

Postdoktor i Kombinatorik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-09-23

Postdoc Position in Graphical Models, Algebraic Statistics or Causality

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-09-23

Postdoc in mathematics: random & optimal point configurations in the plane

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-09-22

Postdoktor matematik: slumpmässiga, optimala punktkonfigurationer i planet

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-09-22

Datorhallsansvarig för superdator vid PDC

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-09-22

Postdoc in Cyber security: Attack modeling and simulations

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-09-17


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig