Doktorand i byggproduktion och teknik

Ref 1591-2020

– Hållbar renovering av byggnader i ett livscykelperspektiv

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Det finns nu ett behov att förstärka vår forskargrupp Byggproduktion och teknik med en ny doktorand för att bygga kunskap om långsiktigt hållbara åtgärder vid renovering av bostäder i befintliga fastighetsbestånd.

Forskargruppen Byggproduktion och teknik vid avdelningen Industriellt och hållbart byggande bedriver forskning och utbildning inom byggprocessen – från tidig planering och projektering via byggande till förvaltning. Våra kärnkompetenser finns inom management och automation av byggprocessen samt inom industriella bygg- och produktionssystem. Avdelningen är ledande i Sverige inom sitt kärnområde och har omkring 30 anställda. Forskningen är tillämpad och utgår från aktuella frågeställningar i nära samarbete med bygg- och anläggningssektorns intressenter; företag och andra organisationer.

ÄMNESBESKRIVNING
Byggproduktion och teknik omfattar tekniska lösningar, verktyg, metoder och organisation för planering, informationshantering och styrning av en hållbar och integrerad industriell byggprocess med därtill kopplade affärsprocesser.

PROJEKTBESKRIVNING
Doktorandprojektet är inriktat mot att identifiera, följa upp och utvärdera olika renoveringsåtgärders miljömässiga och ekonomiska effekter i ett livscykelperspektiv. Projektets första etapp kommer att omfatta utredningar av state-of-the-art kring renoveringsstrategier och specifika åtgärder, liksom analyser och simuleringar av olika åtgärders effekter i fallstudier.

I den andra etappen utvecklas metodik som kan användas som underlag till livecykelbaserade beslut om åtgärder i renoveringsprojekt. Som primära fallstudier används bostadshus i norra Sveriges bestånd. Analyserna kommer därför att beakta de särskilda förutsättningar och önskemål med avseende på tekniska, sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer som råder i den norra delen av landet.

Doktorandprojektet genomförs i samverkan mellan Luleå tekniska universitet, näringslivsaktörer såsom fastighetsägare och projektörer, samt andra relevanta aktörer för hållbar fastighetsskötsel och förvaltning.

ARBETSUPPGIFTER
Som doktorand arbetar du med doktorsexamen som slutmål efter motsvarande fyra års forskarutbildning på heltid. Forskarutbildningen innefattar såväl träning i vetenskapligt arbete som genomförande av forskarutbildningskurser med relevans för forskningsområdet. I arbetsuppgifterna ingår även institutionstjänstgöring i form av undervisning och visst administrativt arbete till maximal omfattning av 20 % av heltid. Arbetet som doktorand innebär stora möjligheter att själv definiera och planera sina dagliga arbetsuppgifter och hur de ska genomföras i dialog med olika parter.

Placeringsort är Luleå. Arbetet innebär resor och kortare vistelser på annan ort.

KVALIFIKATIONER
För behörighet krävs civilingenjörsexamen (eller motsvarande grundläggande behörighetskrav, (högskoleförordning 7 kap 39 §)) inom A, S eller V. Då forskningsarbetet är mycket kommunikativt kräver vi att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

Kvalificerande är:
- kunskaper och färdigheter inom livscykelbaserade miljömässiga och ekonomiska analyser
- kunskaper och färdigheter inom byggnadsteknik
- förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem

Meriterande är:
- kunskaper och färdigheter inom metoder för systemmodellering/-simulering
- kunskaper och färdigheter inom projektering, produktion eller drift/förvaltning av byggnader
- goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se: Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

INFORMATION
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: universitetslektor Sofia Lidelöw, 0920-49 2839, sofia.lidelow@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 1809, christer.gardelli@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, lars.frisk@ltu.se.

ANSÖKAN
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 1591-2020
Sista ansökningsdag: 10 juni, 2020


Företag

Luleå Tekniska Universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2020-06-10


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

PhD Student in Construction Management and Building Technology

Luleå Tekniska Universitet
Luleå, Norrbottens län Publicerad: 2020-05-20


Företag

Luleå Tekniska Universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2020-06-10


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig