Doktorand inom storskalig optimering för maskininlärning

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektroteknik

Till forskningsprojektet "Matematik för skalbar optimering: asynkrona, adaptiva och informationseffektiva algoritmer" söker vi en doktorand som vill vara med och utveckla teori för avancerad maskininlärning.

Optimering är den algoritmiska motorn i mycket av modern AI och maskininlärning. Många inlärnings- och beslutsfattningsproblem formuleras, analyseras och löses idag som storskaliga optimeringsproblem. När dessa problem blir allt större (t.ex. genom tillgång till allt större datamängder eller önskemål om att koordinera allt fler beslut) så får existerande algoritmer svårt att hitta en tillräckligt bra lösning inom en given beräkningstid. Detta forskningsprojekt går ut på att ta fram matematik och beräkningsalgoritmer som gör det möjligt att lösa allt större optimeringsproblem så snabbt att de kan användas för att fatta beslut i realtid.

Projektet drivs inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program och har en speciell fokus på de mer matematiska aspekterna av AI.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Mikael Johansson

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över , läs mer .
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner .
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här .

För att publicera och presentera resultat på internationella konferenser och i internationella tidskrifter krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Vi letar efter kandidater med mycket goda kunskaper i tillämpad matematik. Erfarenhet av algoritmutveckling och maskininlärning är en tillgång. Du skall ha en stark akademisk meritlista, vara analytisk och kunna arbeta självständigt, samt ha en passion forskning och problemlösande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida .

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om b ehandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön enligt kth:s avtal för doktorandlöner
Ort: Stockholm
Referensnummer: J-2020-1033
Publicerat: 2020-05-14
Sista ansökningsdag: 2020-06-12


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Redovisningsekonomer sökes till Kungliga Tekniska högskolan

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-05-05

Adjunkt i arkitektur sammansatt gestaltning, vikariat 12 mån, deltid 40%

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-05-27

Forskningsingenjör inom 3D-skrivning av metall med plastbaserade filamenter

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-05-27

Adjunkt i ljusdesign, vikariat 12 mån

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-05-27

Adjunkt i Matematik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-05-07

Adjunkt i Matematik och Fysik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-05-07

Bioinformatiker/programmare för tidsbegränsad anställning (2 år)

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-05-29

KTH söker Examenshandläggare

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-05-27

1-3 Postdoktorer i självlärande dynamiska system

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-05-15

Postdoktor i IT-säkerhet: hotmodellering och attacksimulering

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-05-12


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig