Spesialistkandidat (Resident) innen porcine health management

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes p www.nmbu.no

Om stillingen

Ved Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse i Sandnes, Institutt for produksjonsdyrmedisin, Fakultet for Veterinærmedisin er det ledig stilling som spesialistkandidat innen porcine health management med varighet på 4 år.

Veterinærer som tar spesialistutdannelse ved ECPHM vil nyte godt av et internasjonalt nettverk bestående av fageksperter på dyrearten gris. Man får anledning til å fordype seg i et høyst interessant og relevant fagområde.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil gå inn i et godkjent opplegg for gjennomføring av en spesialistutdanning (residency) som kvalifiserer for å gå opp til eksamen i European College of Porcine Health Management (ECPHM). Dette innebærer blant annet:

 • Å arbeide med forebyggende tiltak i besetninger med helseproblemer i Norges mest husdyrtette område.
 • Gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid innen leddlidelser hos gris som skal føre til publikasjoner i internasjonale tidsskrift.
 • Tilegne seg både teoretisk og praktisk kunnskap på et høyt internasjonalt nivå under veiledning, kursvirksomhet og som selvstudium.
 • Delta på arrangementer for spesialistkandidater, som f.eks. summer school, e-learning sessions og pre-congress resident workshops.
 • Undervisning og veiledning av studenter.
 • Målet er at spesialistkandidaten skal gå opp til eksamen ved ECPHM etter endt residency-periode.

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Faglige kvalifikasjonskrav

Kandidaten må være utdannet veterinær og kunne undervise på et nordisk språk. Kandidaten må inneha gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier.

Det kreves:

 • Veterinærutdannelse fra institusjon som gir rett til norsk autorisasjon
 • God formuleringsevne på norsk, evt. svensk eller dansk i tillegg til engelsk

Det er ønskelig med:

 • Praktisk erfaring fra produksjonsdyr, spesielt gris
 • Forskererfaring

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Motivasjon for undervisning
 • Evne til tålmodig, nøyaktig og fokusert arbeid
 • Evne til selvstendig og kritisk refleksjon
 • Sterk motivasjon til å gjennomføre en spesialistutdanning
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
 • Førerkort klasse B

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1476 Spesialistkandidat, lønnsramme 20 (ltr. 54-62) (NOK 476.600 -552.800), avhengig av kvalifikasjoner.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved seksjonsleder Snorre Stuen, tlf: +47 (67232910), e-post: snorre.stuen@nmbu.no eller førsteamanuensis Marianne O.-Moe (ECPHM diplomate), tlf: +47 67232923, e-post: marianne.oropeza-moe@nmbu.no

generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 27.02.2020

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 20/00364 til NMBU Veterinærhøgskolen, Svebastadveien 112, 4325 Sandnes.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene Prekliniske fag og patologi, Parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi tar i mot pasienter fra hele landet.

NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.


Företag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Platser


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Rådgiver markedsføring innen studentrekruttering

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-02-13

Fire ph.d.-stipendiatstillinger ved Handelshøyskolen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-02-04

Utvikler innen integrasjoner og automatisering

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-02-03

Lærlingplasser ved NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2019-04-02

Sommervikar i NMBU-parken Ås

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-01-16

Seniorrådgiver innen e-handel

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-02-18

Rådgiver/seniorrådgiver innen lønn

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-02-26

Førsteamanuensis innen industriell økonomi – drift, logistikk og produksjonsstyring

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-01-27

Interiørarkitekt med miljøfokus

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-02-18

Maler til antikvariske og nyere bygg

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Publicerad: 2020-02-20