12 Postdoktorer inom hållbar industri och samhälle, IRIS KTH

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

2019 initierades IRIS - ett nytt multidisciplinärt forskningsinitiativ inom hållbar industri och samhälle vid KTH på skolan för Industriell Teknik och Management. IRIS fokuserar på att skapa den kunskap och samverkan som krävs för åstadkomma den nödvändiga omvandlingen till en cirkulär och därmed hållbar industri. IRIS har som mål att bidra till att uppnå nollutsläpp och en anpassningsbar industri för ett hållbart samhälle, som kännetecknas av ny produkt- och tjänstedesign, nya material, nya affärsmodeller, hållbara energisystem, återvinning, återanvändning och om-tillverkning.

IRIS omfattar i dagsläget följande forskningsområden:

 1. Industriell transformation genom hållbar digitalisering
 2. Integrerad mekanik, komponenter och material-design, inkluderande additiv tillverkning
 3. Hållbara energisystem, infrastruktur och företag
 4. Innovationsledning, innovations-ekosystem och entreprenörskap

IRIS utgör en stimulerande, utmanande och strategisk, satsning för att möta FNs globala hållbarhetsmål. Vi inbjuder dig att gå med i vårt tvärvetenskapliga team på KTH!

Mer information om IRIS finner du här: https://www.kth.se/en/itm/forskning/iris

Uppgifterna för en postdoktor inkluderar,

 • Att utföra innovativ forskning och samarbete inom ramen för IRIS
 • Presentationer av forskning vid konferenser och möten, samt publicering av forskningsartiklar i tidskrifter av hög kvalitet,
 • Potentiellt engagemang i undervisningsaktiviteter, särskilt när det gäller att utveckla nya doktorand- och industrikurser relaterade till IRIS områden.

Vi erbjuder

 • Ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och expertis för en hållbar framtid.
 • Att vara del av ett team med höga ambitioner i en öppen, nyfiken, dynamisk och internationell miljö.
 • Tillgång till det nybildade IRIS-forskningsinitiativet om hållbar industri och samhälle vid KTH med flera engagerade forskningsgrupper.
 • Ett utbildnings- och karriärutvecklingsprogram för postdoktorer inklusive kurser (t.ex. om doktorandstillsyn och ledarskap) och mentorskap.
 • Utmärkta förutsättningar att ta det första steget i din väg mot en akademisk eller industriell karriär genom att tillhandahålla starka samarbetspartners för ledande forskningsresultat, internationella och industriella nätverk och mentorskap.

Kvalifikationer

Krav

Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång, inom ett område som är relevant för den föreslagna forskningen.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

Som person ser vi gärna att du har och kan påvisa:

 • utmärkt förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt på engelska,
 • förmåga att arbeta självständigt och samarbetskompetens,
 • en multidisciplinär bakgrund och intressen,
 • medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet och
 • både vetenskaplig skicklighet och pedagogisk förmåga.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida .

Ansökan

Ansökan ska innehålla

 • En redogörelse för, (1) varför du vill bedriva forskning, (2) vilken forskning du föreslår för att bidra till IRIS mål där du identifierar en matchning med minst ett av ovan nämnda områden eller ett tvärgående tema, och (3) hur den föreslagna forskningen relaterar till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor.
 • CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
 • Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Anställningen gäller upp till två år, inleds med ett ettårskontrakt som kan förlängas med ett år.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om b ehandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Ort: Stockholm
Referensnummer: M-2020-0170
Publicerat: 2020-01-30
Sista ansökningsdag: 2020-03-13


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Doktorand inom experimentell strömningsmekanik och vindkraft

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-02-13

Doktorand inom transaminaskatalyserad syntes från förnyelsebara råvaror

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-12-05

Doktorand inom Musik- och ljudbehandling

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-02-13

Doktorander inom mikrofluidik för karakterisering av plast

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-02-13

Biträdande lektor i intelligenta system med inriktning mot maskininlärning

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-11-15

Doktorand inom additiv tillverkning för bioprocessindustrin

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-02-13

Adjunkt i maskinteknik med inriktning mot mekatronik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-02-25

Adjunkt i matematik och kemi

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-02-25

Adjunkt i matematik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-12-11

Adjunkt i maskinteknik med inriktning mot datorstödd konstruktion

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-02-25