Postdoktor i Visuellt Analysstöd för DevOps

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Ett forskningstema på enheten för Mekatronik vid KTH fokuserar på livscykel-interoperabilitet av ingenjörsmässiga data och verktyg, exempelvis relaterade till Dev-Ops-principer. Syftet är att utveckla system i gränslandet mellan maskinteknik, inbyggda system och mjukvaruteknik. I denna kontext har enheten bidragit i flera Europeiska initiativ, exempelvis inom ramen för ARTEMIS, EIT Digital, ITEA3 och Horisont 2020-grupper, och arbetar tätt med industriella partners såsom Volvo, ABB, Scania och Ericsson för att tillämpa och överföra resultat från forskningen till industrin.

Framtida utmaningar för industrins tillverkning av Cyber-Fysiska System (CPS) inkluderar problem med att integrera den heterogena data, verktyg och experter som krävs för framgångsrik utveckling och underhåll. Verktyg och datasilos behöver integreras genom alla ingenjörsdomäner och arbetsflöden, speciellt över gränserna mellan mjukvaruutvecklare, produkthantering och företagens fältoperatörer. Detta är en fundamental del av DevOps principerna, som fokuserar på att öka automatiseringen av mjukvaras integration, testning och utveckling, samt dess understöd i fält. Alla inblandade ska vara del av snabba feedback-loopar.

Vi utlyser härmed en 1-årig postdoktortjänst, med möjlighet till en förlängning på ytterligare 1 år. Forskningsämnet är Visual Analytics under utvecklingen av CPS enligt DevOps principerna. Huvuddelen av forskningen kommer att utföras i tätt samarbete och ute på företag i den svenska industrin. Detta inkluderar det svenska flyg- och försvarsföretaget SAAB AB, som tillhandahåller mer än 500 produkter för militär och civil säkerhet.

Huvuduppgifterna för tjänsten inkluderar:

 • Forskning om visualiseringen och hanteringen av data som förs över hela DevOps-livscykeln, d.v.s. som tillåter att fältoperatörer kan förstå mjukvaruutvecklingen och vice versa
 • Forskning om Key Performance Indicators (KPI) som är värdefulla för DevOps-processer
 • Forskning om appliceringen av expertmodeller och artificiell intelligens för att möjliggöra prediktiv analys av utmaningar inom DevOps-processer

Utöver detta förväntas den anställde att spendera max en dag i veckan med att stödja kurser och exjobbsstudenter. Det förväntas att detta kommer göras i synergi med huvuduppgifterna som nämns ovan, t.ex. genom att exjobbsstudenter rekryteras för att stödja dem.

Vi erbjuder

 • Internationell arbetsplats.
 • Ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid.
 • Här får du kollegor med höga ambitioner i en öppen, nyfiken och dynamisk miljö.

Kvalifikationer

För att kvalificeras för tjänsten skall du ha:

 • Doktorsexamen i mekatronik, inbyggda system eller datavetenskap, eller en likvärdig utländsk examina
 • Färdigheter i programmering av mjukvara
 • Erfarenhet från mjukvaruutveckling, produktutveckling och agila arbetsprocesser
 • Kunskap om Web och Cloud teknologi
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
 • Samarbetsförmåga, helst exemplifierat genom bevisade färdigheter i att arbeta i ett lag, både inom industrin och akademin
 • Vetenskaplig skicklighet, speciellt meriterande är erfarenhet i att hålla i studier som fokuserar på visualisering och/eller Visual Analytics
 • Självständighet, helst exemplifierat genom bevisade färdigheter i att agera självständigt
 • Färdigheter i att skriva och tala engelska

Krav

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Vidare är det meriterande om du har:

 • Kunskap om intervjutekniker
 • Pedagogisk förmåga, speciellt meriterande är kunskap om handledning av exjobbare på master-nivå
 • Arbetserfarenhet från industriell mjukvaruutveckling i större skala

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida .

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.

 • Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
 • Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning.

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om b ehandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Ort: Stockholm
Referensnummer: M-2019-2002
Publicerat: 2019-10-01
Sista ansökningsdag: 2019-10-31


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Doktorand i Stokastisk Modellering / Optimering av Edge-Computing System

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-10-17

Doktorand inom hårdvarusäkerhet

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-10-17

Doktorand inom teoretisk kondenserad materiens fysik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-10-17

Doktorand inom kapacitiv avjonisering

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-10-17

Doktorand inom cellens fysik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-10-17

Doktorand inom simuleringar av komplexa vätskors strömning över ytor

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-10-17

Doktorander inom Deformerbar Objektmanipulation

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-10-17

Doktorand inom lättkonstruktioner

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-10-17

Doktorand i Tyst kunskap inom arkitektur: Teorier och historier

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-10-17

Adjunkt i Industriell ekologi och strategier för hållbar utveckling

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-10-14