Adjunkt i Bygg- och anläggningsteknik

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Bygg- och anläggningsteknik

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar planering och genomförande av byggproduktion, dimensionering och kalkylering av anläggningar såsom mark, vägar, ban, VA och GIS. Vidare ingår besiktningsteknik och planering och kalkylering av drift och underhållsåtgärder. Inom ämnet bygg- och anläggningsteknik ingår även olika dataapplikationer och bygginformationsmodellering (BIM) samt studier av tekniska lösningar och byggmetoder för att uppnå uppsatta mål med hållbart byggande.

Arbetsuppgifter

Undervisning på grundnivå, akademisk kursutveckling och kontakter med näringslivet.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 2. yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
 3. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll
 • dokumenterad yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.
 • yrkeserfarenhet utanför högskolan (för anställning som adjunkt krävs i normalfallet yrkeserfarenhet utanför högskolan varav minst fyra år i kvalificerad befattning med anknytning till aktuellt ämnesområde.)
 • dokumenterad pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
 • förmåga att undervisa på svenska.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • högskolepedagogisk utbildning
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället
 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
 • skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området.
 • administrativ skicklighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida .

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om b ehandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Löneform: Fast lön
Ort: Stockholm
Referensnummer: A-2019-0615
Publicerat: 2019-07-01
Sista ansökningsdag: 2019-09-06


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Service- och evenemangskoordinator till Kungliga Tekniska Högskolan

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-08-05

Koordinator - Nationellt centrum för synkrotronljus inom materialvetenskap

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-07

Postdoktor i Polymerteknologi

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-08-05

Adjunkt i datalogi

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-07-03

Doktorand inom tillämpad kärnfysik, inriktning kärnämneskontroll & säkerhet

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-13

Doktorand inom produktionslogistik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-13

2 st Doktorander inom komponentkonstruktion för elektriska drivlinor

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-13

Doktorand inom Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-13

Doktorand inom nätverkssäkerhet

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-04-11

Forskare inom Glykovetenskap

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-08-16