Doktorand inom fusionsplasmafysik

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Forskningsprojektet för den aktuella doktorandanställningen är tvärvetenskapligt, omfattande både fusionsplasmafysik, materialvetenskap, utveckling och användning av testkomponenter för reaktor och plasmadiagnostik. Fusionsforskning har som mål att skapa ett fusionskraftverk. Det finns fortfarande några viktiga problem att lösa på vägen mot kommersiella kraftverk, bl.a. plasma - vägg växelverkan (PVV), som omfattar alla processer i vilka energi och massa transporteras mellan plasmat och den omkringliggande vägg material. Materialfysik spelar viktigt roll i ett kraftverk eftersom stora krav ställs på innerväggen i en fusionsplasmakammare. Väggmaterialet exponeras direkt mot plasmat och utsätts för intensiva flöden av energetiska laddade partiklar. Väggen kan skadas på grund fysisk sputtring, kemisk erosion, smältning, gnistbildning och andra fenomen som leder till erosion av väggmaterialet. PVV kan begränsa driftområdet för fusionsreaktorn. Därför det är viktigt att förbättra förståelsen av PVV och utveckla och implementera kontrollmetoder.

Arbete inom projektet omfattar: (a) studier (analys) av material som har förändrats under kontakt med plasma i reaktorer eller PVV simulatorer och (b) utveckling och test av material eller komponenter (bl.a. diagnostik) för reaktorer. Syftet med doktorandprojektet är att utvärdera morfologiska förändringar i material som har exponerats i olika fusionsexperiment (t.ex. JET, PISCES). Exempel på material som undersöks är kolfiber och tunga metaller som wolfram.

Forskningsprogrammet vid avdelningen för Fusionsplasmafysik på KTH är en del av det Europeiska fusionsprogrammet. Forskningen bedrivs i samarbete med olika internationella grupper (resor till de viktigaste europeiska experiment). Mer information om programmet och fusionsanläggningar finns på Internet.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet .
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner .
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Tillgång till forskningsanläggningar i EU: s fusionsprogram.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Vi söker högt motiverade individer med civilingenjörsexamen i elektroteknik, teknisk fysik eller motsvarande. Goda kunskaper i matematik, fysik/kemi, materialvetenskap (och modellering) är meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida .

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper,
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål (Max 2 sidor),
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk,
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten och
 • 2 Referensbrev

Ö vrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om b ehandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön enligt kth:s avtal för doktorandlöner
Ort: Stockholm
Referensnummer: J-2019-1457
Publicerat: 2019-06-13
Sista ansökningsdag: 2019-06-29


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

HR-administratör till Kungliga Tekniska Högskolan

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-14

Koordinator - Nationellt centrum för synkrotronljus inom materialvetenskap

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-07

Adjunkt i Mark- och fastighetsjuridik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-10

Doktorand (licentiat) inom upphandling av tekniska konsulter

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-04-11

Doktorand (licentiat) inom fastighetsvetenskap

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-13

Doktorander inom självlärande dynamiska system

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-13

Doktorand inom produktionslogistik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-13

Postdoktor inom hybrida styrning av robotik system

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-03

Doktorand inom systemsäkerhet och formella metoder

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-13

Doktorand inom neuromorfisk hårdvara och databehandling på neurorobotik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-13


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig