Doktorand inom informationsteori för maskininlärning

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Avdelningen för Teknisk informationsvetenskap vid KTH Skolan för elektroteknik och datavetenskap söker en doktorand inom området Informationsteori för maskininlärning.

Syftet med det här projektet är att analysera maskininlärningsmetoder med informationsteoretiska verktyg, att karakterisera deras prestanda, och på så sätt förklara deras egenskaper samt att bidra till att vidareutveckla informationsteorin för maskininlärning. Aktuella exempel inom området är information-bottleneck-metoden för djup inlärning och variational information-bottleneck-metoden som vi tar som utgångspunkt i det här projektet. Projektet kommer att ha sitt fokus på teoretiskt arbete men kommer även att kräva experiment för att verifiera och illustrera de utvecklade teorier.

Avdelningen för teknisk informationsvetenskap vid KTH består av lärare, forskare och doktorander (totalt ca 55 personer) som bidrar till en högprofessionell standard av intensivt arbete och kvalitetsresultat, samt till en trevlig och öppen miljö. Personalen har en internationell bakgrund och arbetsspråket är engelska. Avdelningen är internationellt väletablerad, har många forskningssamarbeten med excellenta partner över hela världen och är delaktig i flera europeiska och nationella projekt. Den utmärkta forskningsmiljon vid avdelningen främjarkreativitet och tillåter stor flexibilitet sa att människor kan arbeta på ett sätt som passar bäst för dem. Engagemanget är mycket högt och den kooperativa inställningen skapar en positiv känsla av tillhörighet och samhörighet.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet .
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner .
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Sökande måste inneha (eller snart inneha) en masterexamen eller en civilingenjörsexamen inom matematik/statistik, teknisk fysik, elektroteknik eller datorteknik, ha en utmärkt akademisk meritlista och kunna visa väl dokumenterade förkunskaper inom informationsteori för maskininlärning.

Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida .

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Ö vrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om b ehandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön enligt kth:s avtal för doktorandlöner
Ort: Stockholm
Referensnummer: J-2019-1463
Publicerat: 2019-06-13
Sista ansökningsdag: 2019-06-30


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

HR-administratör till Kungliga Tekniska Högskolan

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-14

Koordinator - Nationellt centrum för synkrotronljus inom materialvetenskap

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-07

Adjunkt i Mark- och fastighetsjuridik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-10

Doktorand (licentiat) inom upphandling av tekniska konsulter

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-04-11

Doktorand (licentiat) inom fastighetsvetenskap

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-13

Doktorander inom självlärande dynamiska system

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-13

Doktorand inom produktionslogistik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-13

Postdoktor inom hybrida styrning av robotik system

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-03

Doktorand inom systemsäkerhet och formella metoder

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-13

Doktorand inom neuromorfisk hårdvara och databehandling på neurorobotik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-13