2 st Doktorander inom komponentkonstruktion för elektriska drivlinor

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Maskinkonstruktion

Vår forskning syftar till utveckling av nya metoder för smörjning av mekaniska komponenter i elektriska drivlinnor för att förbättra e-mobilitet. Kraven på smörjmedel för att uppnå högre energieffektivitet och hållbarhet i "gröna" elektriska maskiner är ökande. För att utveckla effektivare smörjmedel och utvidga deras användningsområde, använder vi nya joniska material. Målet är att förstå de grundläggande mekanismer som styr smörjning med nya typer av smörjmedel baserade på de joniska materialen. Tekniken kan också ge ytterligare funktionalitet som in-situ friktionskontroll.

Smorda kontakter i kuggväxlar och rullningslager kommer att modelleras och studeras. Ett spektrum av utrustning kommer också att användas för att analysera ytor och smörjegenskaper. Forskningen är en del av ett tvärvetenskapligt projekt som länkar samman syntes, simuleringar, fysikalisk kemi, tribologi och maskinkonstruktion, www.ionicmaterials.se. Projektet genomförs i nära samarbetet med industrin och stöds av Stiftelsen för Strategisk Forskning och Energimyndigheten.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet .
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner .
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Maskinteknik, fysik och materialkemi är exempel av lämpliga bakgrunder. Forskningserfarenhet är en fördel.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida .

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Ö vrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om b ehandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön enligt kth:s avtal för doktorandlöner
Ort: Stockholm
Referensnummer: M-2019-1304
Publicerat: 2019-06-13
Sista ansökningsdag: 2019-08-22


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Technician in nuclear energy and space engineering

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-26

Research engineer in analogue electronics at KTH

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-20

Postdoc in Production Logistics

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-20

Doctoral student in Visual Analytics for Software Executions

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-13

2 Doctoral student in component design for e-drivelines

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-13

Doctoral student in Social Robotics

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-13

Assist. Prof. Production Systems spec. Collaborative Robot Systems

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-12

Postdoc in Networked Systems

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-29

Postdoc in integrated analytics for advanced machinery

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-20

Assistant professor in Road Traffic Engineering

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-04-15


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig