Doktorand inom teoretisk kärnfysik och beräkningsfysik

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Forskningen och undervisningen som bedrivs vid fysikinstitutionen omfattar aktuella ämnen inom grundforskning (kondenserade materiens fysik, kärn-, partikel- och astropartikelfysik) samt tillämpningar såsom medicinsk bildåtergivning, kärnenergiteknik och kärnkraftssäkerhet.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fysik, inriktning. atomär, subatomär och astrofysik.

En stor investering i infrastrukturen av kärnfysik som öppnar upp nya möjligheter att i detalj studera mycket instabila kärnor är anläggningar för radioaktiva jonstrålar. Förväntningarna är att de klassiska koncepten inom kärnstrukturfysik kommer behöva omprövas och så småningom modifieras för att möjliggöra en djupare förståelse av de underliggande växelverkningarna mellan nukleoner. De instabila kärnorna är också viktiga för den förutsedda snabba neutroninfångningsprocessen (r-process). Ett lämpligt ramverk för att beskriva existerande och framtida experimentella data kräver en enhetlig mikroskopisk modell av den komplicerade dynamiken som styr rörelserna av nukleonerna inne i kärnan. Teorigruppen på KTH arbetar med ämnen som både är viktiga ur ett rent teoretiskt perspektiv och för tolkningen och utvecklingen av experiment som utförs i olika laboratorium runt om i världen. Pågående projekt är tex beräkningar av olika egenskaper av kärnor genom användandet av olika kärnstrukturmodeller och utvecklandet av kärnfysikmodeller från experimentella data. Vi undersöker också effekterna av kärnstrukturen på alpha- och protonsönderfall samt på kärnreaktioner. Projektet involverar utvecklandet av metoder för kvantmångkropparsystem som ligger i framkant och som inkluderar men inte är begränsade till angreppsättet från grunderna av konfigurationsinteraktionerna i skalmodellen för kärnfysik, högpresterande beräkningsalgoritmer, och kollektiva effekter av nukleonpar samt alphakluster i exotiska kärnor genom en exakt behandling av korrelationer av isovektor- och isoskalärkärnpar. Studenten förväntas också applicera maskininlärningsalgoritmer för att optimera kärnfysikmodellen som utvecklats och att kvantifiera de teoretiska osäkerheterna. Projektet ger en utmärkt möjlighet att utveckla färdigheter inom teoretisk fysik och att applicera olika metoder för beräkning och statistik. Anställningen stöds genom finansiering av Göran Gustafssons stiftelse.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet .
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner .
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Projektet integreras inom vårt forskningsprogram på KTH:s kärnfysikavdelning beroende på den slutliga kandidatens intressen och färdigheter. Vår grupp har också nära samarbeten med ledande experimentella och teoretiska forskargrupper.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Detta ämne kräver också utmärkt kunskap inom kvantfysik, kärnfysik och programmering med Fortran, Python (eller mathematica) och/eller C++.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Licentiatexamen.

Information om antagning och anställning

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida .

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Ö vrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om b ehandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön enligt kth:s avtal för doktorandlöner
Ort: Stockholm
Referensnummer: S-2019-0945
Publicerat: 2019-06-13
Sista ansökningsdag: 2019-06-23


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

HR-administratör till Kungliga Tekniska Högskolan

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-14

Koordinator - Nationellt centrum för synkrotronljus inom materialvetenskap

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-07

Adjunkt i Mark- och fastighetsjuridik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-10

Doktorand (licentiat) inom upphandling av tekniska konsulter

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-04-11

Doktorand (licentiat) inom fastighetsvetenskap

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-13

Doktorander inom självlärande dynamiska system

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-13

Doktorand inom produktionslogistik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-13

Postdoktor inom hybrida styrning av robotik system

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-03

Doktorand inom systemsäkerhet och formella metoder

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-13

Doktorand inom neuromorfisk hårdvara och databehandling på neurorobotik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-13


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig