Rådgiver/Seniorrådgiver NMBUs Læringssenter

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes p www.nmbu.no

Om stillingen

Verden er i rask endring og kommunikasjonsferdigheter blir stadig viktigere for å finne fram til gode løsninger på de utfordringer vi står overfor. Vil du bidra til å utvikle NMBU studentenes skriveferdigheter?

Læringssenteret søker en erfaren og engasjert koordinator i 100% stilling som brenner for formidling og å utvikle skrivetilbudene for NMBU studentene.

Skrivesenteret består av en koordinator og 7 – 10 entusiastiske og initiativrike studentansatte skriveveiledere som tilbyr hovedsakelig én-til-én-konsultasjoner til alle NMBU studenter.

Skrivesenteret tilbyr også ukentlige skrivedager, og samarbeider med universitetsbiblioteket og universitets fagansatte i en rekke skrivepedagogiske aktiviteter.

Arbeidsoppgaver

I stillingen inngår blant annet følgende arbeidsoppgaver:

 • Operativ og administrativ drift av Skrivesenteret inkludert rekruttering, opplæring og oppfølging av deltidsansatte på Skrivesenteret
 • Samarbeid med fakultetene om integrering av akademisk skriving i studieprogrammer og enkeltemner
 • Prosjektledelse
 • Utvikle og gjennomføre workshops og skriveveiledning for PhD kandidater

Kvalifikasjonskrav

Faglige kvalifikasjonskrav

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner.

Det kreves:

 • Utdannelse fra universitet eller høgskole på masternivå. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. For tilsetning i seniorrådgiverstilling kreves minimum 5 års relevant praksis.
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Andre kvalifikasjoner som vil bli vektlagt

 • Ledelseserfaring
 • Undervisningserfaring/pedagogisk utdannelse

Personlige egenskaper/egnethet

Personlige egenskaper vil vektlegges og vi ønsker en kollega som:

 • Er initiativrik og strukturert
 • Er selvgående og jobber godt i team
 • Har gode evner til å lytte, forstå, og bidra til utforming av gode, skreddersydde tjenester
 • Har god evne til å skape trygge omgivelser og engasjere medarbeidere

Lønnsvilkår og informasjon

Ved innplassering i kode 1364 Seniorrådgiver, ltr. 60-65
(NOK 532 300 – 583 900) avhengig av kvalifikasjoner.

Ved innplassering i kode 1434 Rådgiver, ltr. 55-62
(NOK 488 000 – 552.800) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved leder av Læringssenteret Mike Moulton: mike.moulton@nmbu.no , tel: 99495145 eller Studiedirektør Ole-Jørgen Torp: ole-jorgen.torp@nmbu.no , tel: 67230100.

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 09.08.2019

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Om avdelingen

Læringssenteret er NMBU sitt ressurssenter for læring, samt bruk av IKT i undervisning.

Læringssenterets rolle er å være sparringspartnere for faglige ansatte og bistå i deres utvikling og utfordringer for å nå målet om fremragende undervisning og utdanning.

Støtte til Akademisk skriving gjennom Skrivesenteret er også organisert under læringssenteret. Skrivesenteret tilbyr i dag:

 • Individuell og gruppevis skriveveiledning til MSc, BSc, og PhD studenter i både samfunnsfaglige og naturvitenskapelige emner
 • Ukentlig skrive-lab og månedlige workshops for alle NMBU studenter
 • Samarbeider og bistår fakultetene om utvikling av skriveferdigheter på emne- og programnivå
 • Digitale skriveressurser


Företag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Førsteamanuensis innen Business Analytics

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publicerad: 2019-07-02

Kommunikasjonsrådgiver

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publicerad: 2019-07-03

Lærlingplasser ved NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publicerad: 2019-04-02

Professor/førsteamanuensis innen vann- og miljøteknikk

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publicerad: 2019-06-28

Avdelingsingeniør - flytteingeniør

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2019-07-01

Universitetslektor/Førstelektor

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2019-06-27

Internship

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2019-06-26

Administrasjonssjef

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publicerad: 2019-07-09

Universitetslektor innen vann- og miljøteknikk

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publicerad: 2019-06-28

Driftsleder Inneslutningsakvariet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publicerad: 2019-06-19


Företag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Platser

Kategorier


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig