Universitetslektor i pedagogik

Ref.nr SU FV-1054-19

vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Sista ansökningsdag: 2019-09-02.

Ämne/ämnesbeskrivning
Pedagogik. Pedagogik är en forskningsdisciplin som studerar frågor kring utbildning, utveckling och lärande i relation till kulturella och samhälleliga kontexter.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning, kursutveckling, handledning och examination i institutionens utbud av kurser inom yrkeslärarprogrammet. Även undervisning i övrigt kursutbud på grund- och avancerad nivå inom institutionen kan förekomma. Undervisningen sker i huvudsak på svenska. I anställningen ingår även att bedriva egen forskning.

I arbetet som universitetslektor ingår att medverka i pedagogiskt, forskningsmässigt och administrativt utvecklingsarbete, vilket t.ex. innebär deltagande i arbetsgrupper och kommittéer.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning på grundnivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom pedagogik med koppling till yrkeskunnande och lärande.

Stor vikt fästs vid;

  • dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor,
  • erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom yrkeslärarprogrammet,
  • lärarexamen.

Vikt fästs vid;

  • administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete,
  • att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar
Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att män söker anställningen.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom två år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten Jon Ohlsson, tfn 08-16 31 47 jon@edu.su.se och studierektor Helena Rehn, tfn 08- 1207 6542, helena.rehn@edu.su.se .

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Monireh Shirani, tfn 08-1207 6064, monireh.shirani@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-09-02


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Linuxtekniker

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-10

Senior Linuxtekniker

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-10

Biträdande lektor i atmosfärsvetenskap med inriktning mot luftkvalitet och hälsa

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-14

Universitetslektor i statsvetenskap med inriktning svensk och komparativ politik

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-18

Universitetslektor i psykologi, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-17

Universitetslektor i psykologi, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-17

Universitetslektor i ekonomisk historia

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-10

Universitetslektor i pedagogik med inriktning organisation och ledarskap

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-27

Lars Hiertas professur i statsvetenskap

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-05-16

Universitetslektor i specialpedagogik

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2019-06-12


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-09-02


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig