Professor i socialt arbete

Mittuniversitetet, Institutionen för psykologi och socialt arbete
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för psykologi och socialt arbete bedriver sin verksamhet vid Campus Östersund. Vi forskar och utbildar inom socialt arbete och psykologins grundläggande områden.

Ämnet socialt arbete vid Mittuniversitetet ser sig som en del av ett globaliserat forsknings- och utbildningsfält av kunskapsproduktion och kunskapsspridning för att främja social rättvisa och mänskliga rättigheter.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör övergripande ansvar för forskning och forskarutbildning inom ämnet, egen forskning samt undervisning och handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå. Vissa administrativa uppgifter och ledningsuppdrag förekommer. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av ämnet socialt arbete.

I anställningen ingår egen forskning i enlighet med fakultetsnämndens riktlinjer för professorer.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §; Mittuniversitetets anställningsordning). Den som anställs som professor ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt fakultetens regler och anvisningar och ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket.

Vid tillsättning av professuren kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Även administrativ och annan relevant skicklighet kan vägas in. Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer betydande vikt att fästas vid förmågan att utveckla en forskningsmiljö.

Särskilt meriterande för anställningen är:

  • Förmåga att initiera och framgångsrikt leda forskningsprojekt
  • Förmåga att handleda doktorander fram till disputation
  • Förmåga till samarbete inom och över ämnesgränser
  • Erfarenhet av internationellt forskningssamarbete

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tills vidare. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Francisco Esteves, francisco.esteves@miun.se alt 010-142 83 25 och professor Majen Espvall, majen.espvall@miun.se alt 010-142 83 98.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. För instruktioner till sökande se HUVs regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2019-07-15.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställnings­form Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Syssel­sättnings­grad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Diarienummer MIUN 2019/627
Facklig företrädare Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
Publicerat 2019-04-18
Sista ansökningsdag 2019-07-15


Företag

Mittuniversitetet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-07-15


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

PhD students in Electronics with a focus on self-powered wireless sensors

Mittuniversitetet
Sundsvall, Västernorrlands län Publicerad: 2019-05-09

Professor i elektronik inom maskininlärande mätsystem

Mittuniversitetet
Sundsvall, Västernorrlands län Publicerad: 2019-04-23

Doktorand i Elektronik med inriktning mot energi-autonoma trådlösa sensorer

Mittuniversitetet
Sundsvall, Västernorrlands län Publicerad: 2019-05-09


Företag

Mittuniversitetet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-07-15


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig