Doktorand i biologi

Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Projektbeskrivning

Syftet med detta doktorandprojekt är att undersöka de funktionella effekterna av variation i immunförsvarsgener. Många gener som är involverade i immunsystemet är mycket polymorfa och populationsgenetiska analyser har visat att detta ofta är ett resultat av "balanserande selektion", det vill säga naturligt urval som gynnar olika alleler under olika omständigheter. Man vet dock väldigt lite om vilka dessa selektionstryck egentligen är. Det aktuella projektet kommer att undersöka detta genom att studera fenotypiska effekter av variation i immungener, i synnerhet hur sådana polymorfier påverkar immunresponsen mot olika patogener. Projektet kommer att fokusera på gener i det medfödda immunförsvaret, speciellt gener i signalvägar för ”Pattern Recognition Receptors”. Det huvudsakliga studiesystemet kommer att vara vilda smågnagare, men kompletterande arbete med laboratoriemöss är möjligt. Projektet kommer i första hand att baseras på ex vivo analyser av immunresponser, i synnerhet mätning av genuttryck i cellkulturer m hj a qPCR och/eller RNA-seq. Projektet kan också involvera andra experimentella metoder, beroende på kandidatens intressen.

Tjänsten kommer att placeras vid enheten för Funktionell Zoologi. Huvudhandledare: Lars Råberg (lars.raberg@biol.lu.se). Biträdande handledare: Fredric Carlsson (fredric.carlsson@biol.lu.se).

Erforderliga kvalifikationer

Vi söker en kandidat med hög motivation och ett stort intresse för att studera värd-patogen interaktioner. Den sökande ska ha en magisterexamen, eller motsvarande, i biologi eller molekylärbiologi, med inriktning mot immunologi, mikrobiologi, molekylär ekologi, eller liknande. Dokumenterade färdigheter i relevant laboratoriearbete, t ex cellodling och qPCR, är ett krav. Erfarenhet av bioinformatik, statistiska analyser m hj a R eller motsvarande, samt arbete med försöksdjur på lab eller i fält, är meriterande. God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift är ett krav.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/955
Kontakt
Lars Råberg, universitetslektor, +46 46 222 37 66, lars.raberg@biol.lu.se
Facklig företrädare
OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-03-14
Sista ansökningsdag 2019-05-17


Företag

Lunds Universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-05-17


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Doktorand i ekonomisk historia med inriktning hållbar utveckling

Lunds Universitet
Lund, Skåne län Publicerad: 2019-04-10

Professor, teater, konstnärlig forskning

Lunds Universitet
Lund, Skåne län Publicerad: 2019-04-12

Doktorand i fysik inriktad på avancerad 3D-avbildning av hjärnprover

Lunds Universitet
Lund, Skåne län Publicerad: 2019-04-10

Doktorand inom projektet Urban turismutveckling i förnyelse

Lunds Universitet
Lund, Skåne län Publicerad: 2019-03-04

Doktorand i Livsmedels- och Formuleringsteknik

Lunds Universitet
Lund, Skåne län Publicerad: 2019-04-02

Doktorand i fysik med inriktning mot teoretisk attosekundsfysik

Lunds Universitet
Lund, Skåne län Publicerad: 2019-04-10

Professor i arkeologi

Lunds Universitet
Lund, Skåne län Publicerad: 2019-04-02


Företag

Lunds Universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-05-17


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig