1-3 forskare i biblioteks- och informationsvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Anställning inom ett femårigt forskningsprojekt (100% eller deltid).

Information om Institutionen för ABM och den forskning som bedrivs finns på http://www.abm.uu.se.

Anställningen är förlagd inom projektet CApturing Paradata for documenTing data creation and Use for the REsearch of the future (CAPTURE) finansierat av Europeiska forskningsrådets Consolidator Grant (ERC-COG). Projektet leds av professor Isto Huvila. Mer information om projektet återfinns på http://www.abm.uu.se/forskning/pagaende-forskningsprojekt/capture/ .

Arbetsuppgifter: I forskarens arbetsuppgifter ingår i huvudsak forskning samt administrativa uppgifter i relation till forskningsprojektet. I anställningen kan ingå även handledning av studenter. De anställda forskarna förväntas planera, initiera, bedriva och utveckla självständigt empirisk forskning på ett målmedvetet sätt om informationspraktiker angående antingen skapande eller användning av arkeologiskt forskningsdata i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

Kvalifikationskrav: Behörig är den som har avlagt doktorsexamen innan uppdragets början inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap eller ett relevant närliggande ämne och visat pedagogisk skicklighet. Anställningen förutsätter mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder: Särskild vikt fästs vid den sökandes vetenskapliga färdigheter men även den pedagogiska och administrativa skickligheten kommer att tas i beaktande. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas.

Meriterande: Relevant praktisk och vetenskaplig erfarenhet som handlar om arkeologernas data och informationspraktiker och -beteende, dokumentationspraktiker, vetenskapsstudier, arkivering och bevarande, och forskningsdatahantering är meriterande såsom erfarenheter om användning av såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder. Kunskaper i åtminstone ett skandinaviskt språk kan vara nyttiga för att kunna bedriva och kommunicera forskning i Sverige och är således meriterande men förutsätts inte av en framgångsrik sökande.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan skall omfatta:

  • Merit- och tjänsteförteckning samt förteckning över de arbeten som åberopas, samt redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk eller annan verksamhet. Tre writing samples (texter sökanden har skrivit individuellt)
  • Kopia av examensbetyget och andra officiella avskrifter.
  • Namn och kontaktinformation till två referenter.
  • En projektbeskrivning (på högst 2 sidor utan referenser) av forskning som sökanden avser kunna bedriva och anser relevant för det större forskningsprojektet. Denna beskrivning bör innehålla en redogörelse för hur projektet bidrar till den internationella forskningen inom området.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Tidigast den 2019-08-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 20-100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Institutionens prefekt Ulrika Kjellman, ulrika.kjellman@abm.uu.se, eller den huvudansvarige för projektet, Isto Huvila, isto.huvila@abm.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 30 april 2019, UFV-PA 2019/721.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för ABM
Anställningsform: Heltid/Deltid , Tillsvidareanställning
Lön: fast lön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 20-100%
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige

Facklig företrädare: Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
ST/TCO tco@fackorg.uu.se
Saco-rådet saco@uadm.uu.se

Referensnummer: UFV-PA 2019/721
Sista dag för ansökan: 2019-04-30


Mer om arbetsgivare

Företag

Uppsala universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-04-30


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Professor i kulturgeografi, särskilt bostads- och urbangeografi

Uppsala universitet
Uppsala, Uppsala län Publicerad: 2019-03-01

Forskningsassistent i miljöreproduktionsmedicin

Uppsala universitet
Uppsala, Uppsala län Publicerad: 2019-03-14

Postdoktor i simulering av Li-jonbatterier med finita elementmetoder

Uppsala universitet
Uppsala, Uppsala län Publicerad: 2019-03-04

Upp till tre forskare i matematik, tillämpad matematik eller statistik

Uppsala universitet
Uppsala, Uppsala län Publicerad: 2019-03-01

Up to three postdoctoral positions in mathematics, applied mathematics or statistics

Uppsala universitet
Uppsala, Uppsala län Publicerad: 2019-03-01

Professor i botanik, särskilt växtfysiologi

Uppsala universitet
Uppsala, Uppsala län Publicerad: 2019-03-12

Upp till tre postdoktorer i matematik, tillämpad matematik eller statistik

Uppsala universitet
Uppsala, Uppsala län Publicerad: 2019-03-01


Mer om arbetsgivare

Företag

Uppsala universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-04-30


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig