Postdoktor i simulering av Li-jonbatterier med finita elementmetoder

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har fler än 230 anställda och omsätter drygt 220 miljoner kronor. Vid institutionens sju program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram.

Särskild ämnesbeskrivning: Programmet Strukturkemi vid Institutionen för kemi – Ångström har sedan många år en verksamhet inriktad på utveckling av material och tillämpningar inom batteriområdet: Ångström Advanced Battery Center. Vi tar fram nya elektrod- och elektrolytmaterial, karaktäriserar dessa, förbättrar materialen med avseende på batteriprestanda samt studerar grundläggande kemiska egenskaper i batterier med både experimentella och teoretiska metoder. Forskningen är därmed både grundläggande och tillämpad.

Arbetsuppgifter: Forskningsprojektets huvudsakliga fokus är modellering av Li-jonbatterier för fordon samt storskalig energilagring genom användande av finita elementmetoder. Av speciellt intresse är utveckling av kopplade elektrokemiska modeller med mekaniska och termiska modeller, samt kopplingar i multi-skala med materialmodellering. Projektet innebär samarbete med industri. I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: För att kvalificera sig för anställningen som postdoktor ska doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i kemi, fysik, ingenjörskunskap eller relaterade ämnen vara avlagd. Främst kommer de i fråga för anställning som avlagt doktorsexamen högst tre (3) år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Sökande ska vara väl bekant med modelleringstekniker och mjukvara för multifysik (Ansys, Comsol, eller liknande) samt besitta mycket god engelska i tal och skrift.

Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv samt självständighet.

Önskvärt/meriterande: Kunskap om Li-jonbatterier är meriterande, men inget krav.
Programmeringskunskaper är nyttigt.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-05-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Prof. Daniel Brandell, Daniel.Brandell@kemi.uu.se eller Dr. Matthew Lacey, Matthew.Lacey@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 22 mars 2019, UFV-PA 2019/620.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast Lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
ST/TCO tco@fackorg.uu.se
Saco-rådet saco@uadm.uu.se

Referensnummer: UFV-PA 2019/620
Sista dag för ansökan: 2019-03-22


Mer om arbetsgivare

Företag

Uppsala universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-03-22


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Professor i kulturgeografi, särskilt bostads- och urbangeografi

Uppsala universitet
Uppsala, Uppsala län Publicerad: 2019-03-01

Forskningsassistent i miljöreproduktionsmedicin

Uppsala universitet
Uppsala, Uppsala län Publicerad: 2019-03-14

1-3 forskare i biblioteks- och informationsvetenskap

Uppsala universitet
Uppsala, Uppsala län Publicerad: 2019-03-14

Upp till tre forskare i matematik, tillämpad matematik eller statistik

Uppsala universitet
Uppsala, Uppsala län Publicerad: 2019-03-01

Up to three postdoctoral positions in mathematics, applied mathematics or statistics

Uppsala universitet
Uppsala, Uppsala län Publicerad: 2019-03-01

Professor i botanik, särskilt växtfysiologi

Uppsala universitet
Uppsala, Uppsala län Publicerad: 2019-03-12

Upp till tre postdoktorer i matematik, tillämpad matematik eller statistik

Uppsala universitet
Uppsala, Uppsala län Publicerad: 2019-03-01


Mer om arbetsgivare

Företag

Uppsala universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-03-22


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig