Doktorand i strukturbiologi/biofysik

Diarienummer: PAR 2019/187

Arbetsform: Tidsbegränsad anställning

Placering: Inst för kemi och molekylärbiologi

Sista ansökningsdag: 2019-02-28

Vid institutionen för kemi och molekylärbiologi bedrivs forskning och forskarutbildning inom ett brett område som sträcker sig hela vägen från atom- och molekylskala via celler till hela organismer. Mycket av de fenomen som studeras har en inverkan på vår naturliga miljö och levande system. Vi deltar i utbildning på grundläggande nivå inom programmen för kemi, molekylärbiologi, läkemedelskemi, biologi, marina vetenskaper och apotekarprogrammet. Forskarutbildning vid institutionen leder till doktorsexamen i Naturvetenskap, naturvetenskap med inriktning kemi eller biologi. Utbildningen omfattar 4 års studier på forskarnivå, institutionstjänstgöring som till exempel undervisning kan förekomma vilket kan förlänga doktorandperioden i ytterligare 1 år.

Westenhoffs forskargrupp, där den aktuella anställningen är placerad, har som mål att visualisera strukturdynamik av proteiner och kemiska reaktioner. Forskningen sker på gränsområdet mellan biologi, kemi och fysik. Utveckling av nya spektroskopiska och röntgenbaserade verktyg är ett viktigt mål i hans verksamhet.
Mer information om vår forskning finns på http://www.cmb.gu.se.

Arbetsuppgifter
Vi söker två doktorander inom Westenhoffs ERC projekt "MolStrucDyn" och hans VR projekt ” Strukturer av kortvariga tillstånd hos kryptokromer och fotolyaser visualiserade med hjälp av seriell femtosekunds röntgen kristallografi”. Projektens mål är att bestämma strukturella förändringar i fotosensorproteiner. Vi planerar att använda ultrakorta röntgenpulser från frielektronlaserkällor för att nå dessa mål. Du förväntas vara involverad i alla steg i projektet, dvs att förbereda och utföra experiment och att analysera och publicera data. Valet av delprojekten är flexibla och anpassas till den utvalda kandidatens intresse och erfarenheter.

Arbetsuppgifter kan omfatta:
• Planering, förberedelse och genomförande av röntgendiffraktionsexperiment vid XFEL källor
• proteinproduktion och kristalloptimering
• bestämning av strukturen
• Identifiering och publicering av resultaten
• Vetenskapligt samarbete inom och utanför gruppen
• Kommunikation av resultaten

Behörighet
För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har:
1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen.* Relevant för den planerade utbildningen på forskarnivå
För särskild behörighet krävs också att sökande behärskar engelska i tal och skrift på en godtagbar nivå. Som riktmärke gäller 550 poäng p9; TOEFL-test (eller 213 poäng på TOEFL-CBT, eller 79 poäng på TOEFL-iBT).

Bedömningsgrund
Som en konkurrenskraftig kandidat har du
• en examen (Masters / eller motsvarande, se ovan för mer information)
• dokumenterad forskningserfarenhet inom biokemi, strukturbiologi eller ett område som är relaterat till projektet.
• beprövade förmågan att arbeta självständigt och resultatstyrt i ett forskningsprojekt
• egenskapen för en dynamisk lagspelare

Hos oss kommer du att få omfattande kreativt utrymme för att utveckla projektet och resurser för att producera avancerade resultat. Du kommer att också ha nytta av att vara en del av vårt dynamiskt team.

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:
* sannolikheten att lyckas utomordentligt bra inom projektet.
* dokumenterad erfarenhet inom biokemi, strukturbiologi, eller biofysik är ett krav. Erfarenhet med vetenskaplig programmering, strukturmodellering, elelr kristallografi är meriterande.
* att kunna arbeta självständigt på ett forskningsprojekt är meriterande.
* att kunna arbeta effektivt i ett lag är också meriterande.

Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborg
Tillträde: Snarast, enligt överrenskommelse

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.
Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande
Registrera din ansökan elektroniskt

Ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten
  • CV som inkluderar vetenskapliga publikationer
  • Kopia på examensbevis
  • Två personliga referenser (namn, telefonnr, relation)

Kontaktuppgifter för anställningen
Sebastian Westenhoff, Professor, westenhoff@chem.gu.se, 0046766183936
Martin Billeter, Studierektor för forskarutbildningen, 031-786 3925, martin.billeter@gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan
Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2019-02-28

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.


Företag

Göteborgs universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-02-28


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

1-2 st Universitetsbibliotekarier sökes till KvinnSam

Göteborgs universitet
Göteborg, Västra Götalands län Publicerad: 2019-02-11

Forskare i molekylär och magnetoplasmonisk nanooptik

Göteborgs universitet
Göteborg, Västra Götalands län Publicerad: 2019-02-11

Postdoktor i Biofysik/Biooptik

Göteborgs universitet
Göteborg, Västra Götalands län Publicerad: 2019-02-11


Företag

Göteborgs universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2019-02-28


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig