Doktorand inom datadriven konstruktion av nätverkssystem

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Datavetenskap eller Elektroteknik

Syftet med avhandlingsprojektet är att utveckla koncept och algoritmer för förutsägelser, prognoser och beslutsfattande i nätverkssystem med hjälp av AI- och ML-tekniker. Av särskilt intresse kommer ML och beslutsalgoritmer för distribuerade datamängder att vara. Fokus kommer att ligga på storskaliga system där både datamängder och noder är distribuerade, och där datamängdernas dimensioner kan vara miljontals. Noderna kan kanske inte delar data på grund av de stora mängderna, vilket förhindrar central insamling av data i rätt tid. Systemets distribuerade natur kräver därmed skalbara inlärningsmetoder som anpassas för olika nätverksstorlekar, även när noderna har begränsade beräkningsresurser.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Professor Rolf Stadler

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här .

För denna position krävs dessutom:

 • Gedigen erfarenhet och bakgrund inom nätverks- och kommunikationssystem
 • God kunskap inom maskininlärning
 • Stark kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Andra önskvärda egenskaper inkluderar

 • kunskap inom statistik och distribuerade system
 • Programmeringserfarenhet
 • Erfarenhet av IoT-teknik.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida .

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan) . Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform: Okänt
Anställningens omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön enligt kth:s avtal för doktorandlöner
Ort: Stockholm
Referensnummer: J-2021-0909
Publicerat: 2021-04-08
Sista ansökningsdag: 2021-04-30


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Postdoktor inom fullstack säkerhet

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-03-19

Postdoktor inom elektronisk kraftsystemsdynamik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-12

Forskningsingenjör i optimeringslära och systemteori

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-01

Forskningskommunikatör

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-01

Forskningsingenjör inom metodutveckling för DNA sekvensering

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-01

Postdoktor beräkningsanalys - rumsligt upplösta transkriptomikdata

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-03-29

Postdoktor inom beräkningsneurobiologi knuten till dBrain Digital Future

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-03-22

Biträdande lektor i rymdteknik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-03-18

Postdoktor inom kolhydratpolymerkemi och materialvetenskap

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-03-17

Lektor Teknikvetenskapens lärande med inr mot digitalt lärande

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-03-15


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig