Doktorand inom Biomekanik och neuromotoriska funktionsnedsättningar

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

KTH MoveAbility Lab vid Institutionen för teknisk mekanik, är KTH:s experimentella forskningsmiljö inom rörelsebiomekanik. Våra forskningsfokus är teknologi för att avkoda, förutsäga och utöka människans rörelser, med tillämpning på barn och vuxna med och utan motoriska funktionsnedsättningar.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Teknisk mekanik

Doktorandprojektet har särskilt fokus på kopplingen mellan motorik, vävnadsmekanik samt motorisk funktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättningar efter neurologisk och/eller muskelsjukdomar. Huvudmetoderna i projektet består av att modellera och analysera rörelsemönster och strategier, med en kombination av experimentella rörelseanalys på personer med och utan funktionsnedsättningar och biomekaniska modeller. Mål och tillämpningar kan vara som analysverktyg i neurorehabilitering, som input till en optimeringsalgoritm, samt som en del i design av exoskelettkontroll.

Doktoranden blir en del av forskargruppen vid KTH MoveAbility Lab och gör projektet i samarbetet med kollegor inom kliniska och tekniska vetenskaper.

Projektet är finansierad av Vetenskapsrådet.

Vi söker dig som har mastersexamen eller motsvarande inom teknisk fysik, maskinteknik, medicinsk teknik med fokus på mekanik, eller motsvarande. Det är också väldigt viktigt att du är genuint intresserad i att hjälpa människor med funktionsnedsättningar, och att du har goda förmåga att interagera med andra människor samt att skriva vetenskapliga rapporter. Tidigare arbete med rörelseanalys och biomekaniska modeller är av stor merit, men är inget krav.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Professor Lanie Gutierrez-Farewik.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Arbeta i en tvärvetenskaplig, dynamisk, växande och jämställd miljö i människans rörelsebiomekanik

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här .
 • Erfarenhet med rörelseanalysis, biomekaniska modellering och simulering är meriterande och kan ge behörighet.
 • God programmeringsförmåga är högt meriterande.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Goda kunskaper att skriva och tala på engelska behövs. Det är också viktigt att ha socialkompetens för att interagera med personer med funktionsnedsättningar. En genuin vilja att lära sig svenska är meriterande. Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper. Vi har en jämställd miljö på lika villkor, vilket måste beaktas.

Målexamen: Doktorsexamen.

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida .

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan) . Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform: Okänt
Anställningens omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön enligt kth:s avtal för doktorandlöner
Ort: Stockholm
Referensnummer: S-2021-0433
Publicerat: 2021-04-08
Sista ansökningsdag: 2021-05-03


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Forskningsingenjör i styrning av multi-robot system

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-03-19

Postdoktor inom maskininlärning för tidsserieanalys

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-03-19

Postdoktor inom magnetisk resonanselastografi i hjärnan

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-03-17

Biträdande lektor i datalogi med inriktning mot högprestandaberäkningar

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-02-11

Doktorand inom användarcentrerad design av smarta elnät för hushåll

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-08

Doktorand inom utveckling av biokompositer baserat på NIPU

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-03-17

Doktorand inom funktionaliserad nanocellulosa för vattenburen NIPU

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-03-17

Adjunkt i datorsystem

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-02-09

Doktorander inom Nätverkssystem för maskininlärning

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-08

Doktorand inom kemivetenskap Kemisk modifiering av cellulosafibrer

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-08


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig