Doktorander inom tillförlitliga, lärande och nätverkade reglersystem

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Avdelningen för reglerteknik tillhör KTHs skola för elektroteknik och datavetenskap. Avdelningen består av ca 90 lärare, forskare och doktorander som bidrar till en högprofessionell standard av intensivt arbete och kvalitetsresultat, samt till en trevlig och öppen miljö. Personalen har en internationell bakgrund och arbetsspråket är engelska. Avdelningen för reglerteknik bedriver grundläggande forskning inom bl.a. nätverkade reglersystem, reglering av transportsystem och säkerhet inom reglerteknik. Avdelningen är internationellt mycket väletablerad, har många forskningssamarbeten med excellenta partner över hela världen och är delaktig i flera europeiska och nationella projekt. Industriella partners inkluderar ABB, Ericsson och Scania, och vårt akademiska nätverk innefattar forskare på bl.a. Caltech, MIT, UC Berkeley, Stanford och ETH.

För mer information om avdelningen, se: https://www.kth.se/ac

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Vi söker 1-3 doktorander med stark bakgrund inom och intresse för reglerteknik, matematik och maskininlärning. De utvalda kandidaterna kommer arbeta i projekt inom nätverkade reglersystem med fokus på tillförlitlighet, cybersäkerhet och lärande. Vi kommer utveckla ny teori och nya metoder för databaserade säkra reglersystem inom kritisk infrastruktur, såsom t.ex. vattendistribution, fastighetsautomationssystem, transportsystem och smarta elektriska nät. Doktorandprogrammet i Elektro- och systemteknik erbjuder utbildning i världsklass, med forskarutbildningskurser som säkerställer en djupgående utveckling av relevanta kunskaper och färdigheter.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Henrik Sandberg och Karl Henrik Johansson

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här .

För att vara behörig till forskarutbildningsämnet, och aktuell för denna tjänst behöver sökande ha avlagt examen på avancerad nivå inom teknisk fysik, elektroteknik, datateknik eller motsvarande.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständig driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

De valda sökande behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, mycket väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

En specialisering inom reglerteknik eller tillämpad matematik är en merit.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida .

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan) . Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform: Okänt
Anställningens omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön enligt kth:s avtal för doktorandlöner
Ort: Stockholm
Referensnummer: J-2021-0848
Publicerat: 2021-04-08
Sista ansökningsdag: 2021-05-03


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Doktorand inom Biomekanik och neuromotoriska funktionsnedsättningar

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-08

Doktorand inom Informationsteori för stokastiska beslutsproblem

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-08

Doktorand inom Biomekanik och funktionsnedsättningar, med fokus på axeln

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-08

Doktorand inom datalogi med inriktning mot datadidaktik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-08

Doktorand inom datadriven konstruktion av nätverkssystem

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-08

Doktorand inom Polymera nanomediciner

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-08

Doktorand inom organisk kemi

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-08

Doktorand inom elektromagnetisk fältteori och elektromagnetiska beräkningar

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-08

Doktorand inom matematik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-03-11

Doktorand inom omkonfigurerbar arkitektur för hårdvarusäkerhet och AI

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-03-11


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig