Doktorand i Programvaruteknik

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Det avancerade ämnet doktoranden kommer att antas i är datavetenskap: https://intra.kth.se/en/eecs/forskarutbildning/doctoral-programmes/computer-science-1.817607

Forskningsområde: Komplexitet i moderna datorsystem är praktiskt taget oundvikligt, och ökar naturligt med antalet krav och funktioner som krävs av systemen. Samtidigt ökar antalet oförutsedda scenarier, oväntade interaktioner och det blir allt svårare för utvecklare att förutse dem. Därför behövs verktyg som hjälper utvecklare att navigera systemens komplexitet genom att automatiskt och uttömmande utforska de möjliga feltillstånden.

Chaos Engineering är en pragmatisk metod för att hantera denna ständigt ökande komplexitet och bygga förtroende för systemens förmåga att fungera korrekt under turbulenta förhållanden. Givet att sådana turbulenta förhållanden är oundvikliga, kan vi regelbundet skapa dem i systemets driftmiljö för att aktivt testa dess motståndskraft. Som en bieffekt kan vi också upptäcka fel som annars är svåra att hitta, och samla in värdefull information. Detta uppnås på ett systematiskt sätt: genom att skapa störningsmodeller som beskriver vad, när och hur störningar kommer att införas i systemet, och hypoteser som definierar systemets förväntade beteende.

Problemförklaring: I denna doktorsexamen kommer vi att hantera problemet med att införa Chaos Engineering inom specifika domäner, inkl. men inte begränsat till databaser, blockchains och MVEs.

Forskarutbildningsämne: Datavetenskap

Handledning av Professor Martin Monperrus

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor
 • utforma och utföra experimentellt beräkningsarbete i en öppen forskningsmiljö

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter: KTH:s webbsida .

Doktorandsektionen: sektionens webbsida .

Ansökan

Ansök via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time)

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan) . Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag/försäljare av platsannonser.

Anställningsform: Okänt
Anställningens omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön enligt kth:s avtal för doktorandlöner
Ort: Stockholm
Referensnummer: J-2021-0837
Publicerat: 2021-04-08
Sista ansökningsdag: 2021-04-30


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Postdoktor inom Biomekanik: Robotik och exoskelett som hjälpmedel

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-03-30

Lektor i fastighetsekonomi med inriktning mot företagande

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-03-24

Postdoktor inom icke-förstörande tekniker för andnings- och röstproblem

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-03-17

Övningsassistenter sökes till institutionen för matematik 2021

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-02-23

Lektor i datavetenskap med inriktning mot dataanalysens teoretiska grunder

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-02-11

Postdoktor i modellbaserat reglering av biopharma processer

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2020-12-08

Administrativ gruppchef till KTH (Skolan för teknikvetenskap)

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-16

Forskare i hållbar mobilitet, Mistra SAMS och HALLO (EU)

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-16

Forskningsingenjör - bioteknik Human Protein Atlas (vikariat)

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-14

Postdoktor inom trådlös edge computing för nya applikationer

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2021-04-12


Företag

Kungliga Tekniska högskolan

Platser


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig