Postdoktor i specialpedagogik

Ref.nr SU FV-0319-21

vid Specialpedagogiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-04-30.

Ämnesbeskrivning
Ämnet specialpedagogik vid Stockholms universitet är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde med överbryggande funktion mellan flera vetenskapsområden, som till exempel specialpedagogik, pedagogik, didaktik, barn- och ungdomsvetenskap, psykologi, sociologi och socialt arbete.

Projektbeskrivning
Specialpedagogiska institutionen utlyser en postdoktoranställning inom projektet: Coronapandemin och beyond. Coronapandemin och samhällets hantering av pandemin har i olika grad utmanat och förändrat exempelvis organisationer, arbetsmetoder, livsvillkoren för olika grupper, praktiker och syn på normalitet. Postdoktorprojektet undersöker vilken betydelse Coronapandemin har haft, har eller kan få i relation till förskola/skola och förväntas bidra med ny kunskap inom det specialpedagogiska forskningsfältet. Den sökandes egna forskningsidéer och bifogad projektskiss kommer ha stor betydelse för utformandet av projektet.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna innefattar att inom tidsramen och utifrån projektidé, självständigt under handledning, planera projektet, välja adekvata metoder, samla in och analysera data samt presentera resultaten i minst en vetenskaplig publikation.

Anställningen kan även komma att innefatta undervisning upp till 20 %.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet samt den sökandes projektidé.

Du ska behärska svenska och engelska i både tal och skrift.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-08-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Diana Berthén, diana.berthen@specped.su.se, eller ställföreträdande prefekt Helena Hemingsson, helena.hemmingsson@specped.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 5 sidor) som beskriver:
 • bakgrund, forskningsfråga, metod, etiska aspekter samt det nyskapande med projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2021-04-30


Sök tjänsten

Maila annonsen till migFöretag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2021-04-30


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig