Postdoktor i idé- och lärdomshistoria med inriktning på projektet ”Early Citizen Science”

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för idé- och lärdomshistoria är en dynamisk forskningsmiljö med starka profiler i bl.a. vetenskapshistoria, politisk idéhistoria och medicinhistoria. Den är landets största enhet i ämnet och internationellt erkänd för sin forskning. Ett fyrtiotal lärare, forskare, och gästforskare är knutna till miljön, inklusive omkring 15 doktorander. För mer information: http://www.idehist. uu.se/?languageId=3.

Institutionen utlyser en anställning som postdoktor inom forskningsprojektet “Early citizen science” som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Den person vi söker ska ha en doktorsexamen och forskningsintressen med relevans för studier av vetenskapshistoria och kolonialt samlande. Anställningen är bunden till projektet och anställningens innehavare har möjlighet att själv utforma sitt projekt i samarbete med projektets ledare, FD Linda Andersson Burnett.

Beskrivning av forskningsprogrammet: Syftet är att skapa och kommunicera en ny förståelse för hur vetenskapen utvecklades genom samarbeten mellan universitet, museer och lekmän under 1700- och 1800-talet. Projektet fokuserar på traditionen med vetenskapliga instruktioner – särskilt brittiska instruktioner inom den linneanska traditionen – och arbetar med tre huvudfrågor: Varför och hur skapades instruktioner samt hur medierades och cirkulerade de? Varför engagerade sig personer från olika sociala skikt med sådana instruktioner, och hur påverkades insamlingsmetoder av personliga agendor och lokala förhållanden? Hur interagerade universitets- och museipersonal med samlare, och hur utvecklades samlingsnätverk under sjutton- och artonhundratalet? Exempel på möjliga forskningsinriktningar är: Instruktioner som skapas eller cirkuleras av professorer vid engelska universitet eller lärda sällskap, transnationella eller jämförande studier av instruktioner eller deltagande av kolonialiserade kunskapsaktörer i samlingsnätverk. Målet med projektet är att bidra både till vetenskapens historia och till samtida debatter om både koloniala museisamlingar och medborgarvetenskap.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Anställningen som postdoktor avser arbete på heltid i två år och ska omfatta forskning inom projektet. Även undervisning och/ eller administration ingår i arbetsuppgifterna, motsvarande 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor krävs att innehavaren har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Den som ska anställas som postdoktor får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor vid Uppsala universitet inom samma eller närliggande ämnesområde under mer än ett år.

Ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska och ska innehålla:

  • Curriculum Vitae, med komplett publikationslista.
  • En kort beskrivning (3-5 sidor) av den sökandes tilltänkta forskningsinriktning och varför du är lämplig för anställningen.
  • Vidimerade kopior av examensbevis och betyg.
  • Max 5 publikationer.
  • Kontaktuppgifter till två referenser samt övriga handlingar den sökande önskar åberopa.

Önskvärt/meriterande i övrigt: I första hand ligger vetenskapliga meriter till grund för bedömningen. Rangordningen sker efter de vetenskapliga meriternas kvalitet. Särskilt meriterande är forskning inom vetenskapshistoria och global idéhistoria.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Huvudutredare, Dr Linda Andersson Burnett, tel. 018-471 3541, linda.andersson-burnett@idehist.uu.se; Prefekt Frans Lundgren, tel. 018-471 1580, frans.lundgren@idehist.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 19 mars 2021, UFV-PA 2021/4689.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för idé- och lärdomshistoria
Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige
Facklig företrädare: Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
ST/TCO tco@fackorg.uu.se
Saco-rådet saco@uadm.uu.se
Referensnummer: UFV-PA 2020/4689
Sista dag för ansökan: 2021-03-19


Mer om arbetsgivare

Företag

Uppsala universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2021-03-19


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Professor i neurologi förenad med befattning som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset

Uppsala universitet
Uppsala, Uppsala län Publicerad: 2021-01-22

MSCA Doktorand i meteorologi med fokus på nederbörds- och vindextremer

Uppsala universitet
Uppsala, Uppsala län Publicerad: 2021-03-03

MSCA Doktorand i extremväderhändelser med fokus på värmeböljor

Uppsala universitet
Uppsala, Uppsala län Publicerad: 2021-03-03

MSCA Doktorand i torkprognos

Uppsala universitet
Uppsala, Uppsala län Publicerad: 2021-03-03

Doktorand i datavetenskap med inriktning mot schemaläggningsteori

Uppsala universitet
Uppsala, Uppsala län Publicerad: 2021-01-18